Bergens Tidende skrev søndag at en tjenestemannen ved Hordaland politidistrikt er ilagt et forelegg på 10.000 kroner etter å ha hatt sex med en informant. I artikkelen gikk det frem at kvinnen etterpå slapp straffeforfølgning for besittelse av 100 gram amfetamin.

I går presiserte SEFO i en pressemelding at hendelsene fant sted i omvendt rekkefølge. Amfetaminen ble beslaglagt i juni 2003. Kilden og politimannen hadde sex to måneder senere. Den seksuelle kontakten hadde ikke innvirkning på behandling av narkobeslaget.

Kvinnen i 20-årene ringte sin kontaktperson og fortalte at hun ønsket å bli kvitt et narkoparti. Politimannen orienterte sine overordnete i etterretningsavsnittet, og fikk klarsignal til å «tilfeldigvis» finne narkotikaen.

16. juni i fjor kjørte politimannen til et busskur i Fana sammen med to kolleger. Her traff han kilden som viste hvor varene var gjemt. Kollegene «fant» deretter amfetaminen.

I beslagsrapporten er ikke kilden nevnt. Det står heller ikke at den aktuelle betjenten var til stede. Stoffet ble ifølge rapporten funnet etter at man hadde observert mistenkelige bevegelser i området. Saken ble senere henlagt. I oktober skrev kvinnen et brev til politiet der hun fortalte om narkotikasaken. Hun avslørte hun også å ha hatt sex med kildeføreren etter å ha truffet ham på by'n. Dette skal bare ha skjedd én gang.

SEFO mener at betjenten viste grov uforstand i tjenesten ved å ha sex med kilden. Han kritiseres også for å ha hatt for tett kontakt med henne i perioden juni til september 2003. Men SEFO mener betjenten ikke kan lastes for at det ikke ble innledet straffeforfølgning mot kvinnen. Dette var en beslutning tatt av hans overordnete.

Hordaland politidistrikt fikk en foretaksstraff på 30.000 kroner etter at saken var ferdig etterforsket. Man er nå i gang med å utarbeide nye regler for kildekontakt.

— Det er nettopp kommet nye nasjonale retningslinjer for kontakt mellom politiet og informanter. Vi er i ferd med å utarbeide en egen lokal instruks, sier politioverbetjent Jørn Solsvik, leder for spesialseksjonen.

Politimester Vidar Refvik tror ikke det har bredt seg en ukultur i organisasjonen.

— Jeg har ikke hørt om noen liknende saker, sier Refvik.