Ynglingen åpne barnehage fikk statlig støtte til 56 barn. I realiteten var antallet fire. Nå slutter Departementet seg til Fylkesmannens vedtak om å redusere tilskuddet til barnehagen.

Dette er den første klagen fra de åpne barnehagene Kunnskapsdepartementet behandler. Etter at Fylkesmannen bestemte å redusere støtten til de åpne barnehagene tidligere i år, har departementet fått flere klager.

I januar skrev BT at 16 av de 20 åpne barnehagene i Bergen fikk statlig støtte for langt flere barn enn de som faktisk gikk der. Til sammen fikk de åpne barnehagene i Bergen 4,6 millioner kroner mer enn de egentlig skulle hatt.

Setter standard

Flere barnehager klaget på vedtaket om reduksjon, fordi avgjørelsen hadde tilbakevirkende kraft og dette skapte problemer for driften.

Ynglingen åpne barnehage var den barnehagen som kom dårligst ut etter kommunens gjennomgang av oppmøteprotokollene.

Seniorrådgiver i Fylkesmannens utdanningsavdeling, Marianne Svege, tror departementets behandling av klagen til Ynglingen setter en standard for de andre klagesakene.

— Det ville være underlig om de behandler de andre sakene annerledes, sier Svege.

I 2009 fikk Ynglingen åpne barnehage statlig tilskudd for 56 barn. Høyeste antall fremmøtte på en dag i løpet av høsten 2009 var bare åtte barn. I snitt møtte fire barn i barnehagen hver dag.

Hvis besøkstallet skulle fortsette å være åtte barn i stedet for 56, ville det bety 704.880 kroner mindre i barnehagekassen, men nå er ikke denne problemstillingen reell fordi Ynglingen har lagt ned sitt barnehagetilbud.

Det var ikke mulig for oss å drive barnehage etter reduksjonen i støtte. Bjarne Ø. Graabæk

Nedlagt

  • Det var ikke mulig for oss å drive barnehage etter reduksjonen i støtte, sier tidligere daglig leder i Ynglingen åpne barnehage, Bjarne Ø. Graabæk.

Han hadde håpet at det tidligere nivået på tilskuddet ble opprettholdt frem til mai 2010, men det gikk ikke departementet med på.

— At vedtaket har tilbakevirkende kraft er en uting. Da vi fikk vite om det hadde vi allerede hatt barnehagen i drift i fire måneder. Vi kommer dessverre ikke til å åpne barnehagen igjen, men vi håper at andre klarer det, sier Graabæk.

Marianne Svege mener en av grunnene til at barnehagene i utgangspunktet fikk for mye støtte er at regelverket for åpne barnehager har vært utydelig.

— Det er vanskelig å forholde seg til et uklart regelverk, men det står i skrivet fra departementet at det skal være en sammenheng mellom barnetall og tilskudd. Vi håper vedtaket til departementet gjør reglene mer tydelige, sier Svege.

Støtten kan økes

Praksis har vært at de åpne barnehagene får et tilskudd som tilsvarer det antall barn de har plass til. Det er kommunen sitt ansvar å kontrollere at tilbudet ikke blir brukt av et antall barn som er vesentlig lavere enn det barnehagen får tilskudd for.

Svege sier at det ikke er vanskelig å øke støtten til barnehagene igjen, men da må man vise til at gjennomsnittlig antall barn har økt over tid.

— Vi har lav terskel for å øke støtten. Dersom man sender inn en protokoll som viser at antall barn i barnehagen har gått opp, så kan tilskuddet økes.

Hun påpeker at også for vanlige barnehager er reglene strenge.

— Det hadde vært urettferdig dersom reglene for åpne barnehager skulle vært helt annerledes.