Terje Middelthon, en av dem som ble rammet av raset — og håper å flytte til Kaland gård - sier at han skjønner at byråden synes ti millioner er mye penger for å knytte ti hus til kloakknettet.

— Det har vi tatt opp med dem. Men det er jo også snakk om koble Kaland skole og flere andre hus til nettet. Det ligger jo boliger i området fra før, som ikke har hatt kloakktilknytning, så det er miljøgevinster i tillegg.

Middelthon minner dessuten politikerne om at de foreslo et atskillig billigere alternativ, nemlig Kismul gård bare 200 meter fra kloakknettet. Da fikk de nei.

Grunneiers advokat, Ståle Eeg-Nielsen, blir forundret når han hører at kommunen ønsker å ta regningen for kloakken.

— Vi har hele tiden forutsatt at tomtekjøperne skulle betale dette, og har gjort våre kalkyler. De ligger godt under 10 millioner kroner, sier han.

Det er en av grunnene til at grunneieren ønsker å bygge fem boliger i tillegg til de ti til Hatlestad-ofrene.

Eeg-Nielsen er også oppgitt over at Fylkesmannen har en ny innsigelse mot at tomtene vil stjele dyrket mark.

— Det stemmer ikke med fakta. Ikke én meter dyrket eller dyrkbar mark vil bli berørt av boligtomtene. Dette er fata morgana-argumentasjon, sier han.