Han sier grunnstøtingen aldri hadde skjedd dersom det var los om bord på «Server».

– Det kan jeg si med sikkerhet. Hadde losen vår vært med videre, og ikke gått av øst for Fedje, ville katastrofen vært unngått, sier Fosse.

Han mener været ikke var så dårlig at situasjonen ikke kunne håndteres.

– Men det handler om penger. Økt sikkerhet har en pris. Nå når ulykken er et faktum, har vi fått løfter fra myndighetene om at de vil se på ulike tiltak.

At losen forlot «Server» mens de var i rolig sjø var altså basert mye på en økonomisk vurdering.

– Skulle losen fulgt skipet videre, gjerne til neste stoppested eller til roligere farvann, ville det utløst behov for helt annen bemanning enn det vi har i dag, sier Fosse.

– Hva snakker vi om da?

– Mest sannsynlig må en losskøyte til bemannes på Fedje, og vi må bruke mer helikopter for å hente mannskap. Dette vil selvsagt koste millioner, men er likevel småpenger mot de kostnadene vi nå får etter forliset, sier Fosse, som nå krever rask handling fra myndighetene.

– Alle ser at det nå må gjøres noe, og det raskt.

Og fra Kystverket kommer det løfter.

– Vi er nå i dialog både med losforbundet og andre berørte parter. Vi er villige til å gjennomføre flere tiltak som kan bidra til at slike katastrofer ikke gjentar seg. Blant annet økt bruk av helikopter, sier kystdistriktssjef John Erik Hagen.

Han sier at Kystverket tar på alvor de behov som er for å sikre trafikken forbi Fedje. Årlig dreier det seg om 43.000 skipsbevegelser. Av dem er 5800 tankskip og 9500 lasteskip.

Lillebø, Jan M.