Hun påpeker at Hitler mot slutten av livet led av hjernebetennelse, svimmelhet, brystsmerter og uregelmessig hjerterytme, samt mindre plager som blemmer i nakken. Alt dette kan tolkes som tegn på syfilis, melder BBC.

Hayden viser også til den gradvise mentale svekkelsen Hitler gjennomgikk. Svekkelsen ga seg utslag i voldsomme raserianfall, meldte den britiske rikskringkastingen på sine nettsider () denne uken.

Det har tidligere vært antydet at Hitler ble behandlet med jodsalt, som på hans tid var et velkjent middel til behandling av syfilis i tredje og siste stadium. Men jodsalt ble også brukt i behandlingen av mer harmløse lidelser, som angina — en mulig årsak til Hitlers brystsmerter.

Hitlers livlege Theodor Morell etterlot seg detaljerte skildringer av helseproblemene hans pasient slet med. Deborah Haydn drøfter spørsmålet om hvorvidt syfilis var ett av disse problemene i sin nye bok "Pox: Genius, Madness and The Mysteries of Syphilis".

(NTB)

I ØRNEREDET: Adolf Hitler og Eva Braun var ofte i Ørneredet. Nå lurer den amerikanske historikeren Deborah Hayden på om Hitler hadde Syfilis. Arkivfoto: Scanpix