Sorenskriver Erik Elstad sendte i går et brev om saken til lagmannsretten. Der gjør han det klart at han selv i det videre arbeidet regner seg som inhabil, og at dette også vil gjelde byrettsdommer Ronny Bølgen.

Det er forsvarer Brynjar Meling som har protestert mot at Bergen tingrett skal håndtere saken mot sin drapssiktede klient, fordi både Elstad og Bølgen kom med flere uttalelser til pressen rett etter drapet.

Ifølge Elstad er det ingen automatikk i at inhabilitet hos enkeltdommere fører til at hele domstolen blir inhabil.

— Men dette overlater jeg til lagmannsretten å ta stilling til, sier Elstad.