På Fylkestingets juni-møte hadde fylkesordføreren med seg helt ferske forslag om tildelinger. Pengene kom fra fjorårets overskudd i fylkeskommunen på syv millioner.

Mens administrasjonen foreslo å sette bort pengene, til bruk ved senere behov, hadde ordføreren andre planer.

På forhånd hadde hverken han eller Høyre fremmet forslagene i fylkesutvalget. Opposisjonen var ikke klar over at forslagene ville komme.

Var inhabil

Tildelingene han foreslo var:

  • Kampanje for å tilrette regionen høykompetent arbeidskraft (Business region Bergen): 1 million
  • Båt friluftsråd vest: 1 million
  • Visningsprosjekt kunst: 250.000
  • Klimaplanen: 2 millioner
  • Læreverk kinesisk (NDLA): 300.000
  • NTP påvirkningsarbeid: 250.000
  • Markedsføring kollektivtrafikk: 1 million
  • Utstyr videregående skole: 1,2 millioner Fylkestinget holdes denne gangen på Stord. På forhånd hadde de tre posisjonspartiene V, Frp og H gått ut med et gladoppslag i avisen Sunnhordland, hvor de fortalte om disse bevilgningene.

Les mer om den saken her.

Avviste alt

I den påfølgende debatten ble det stilt spørsmål rundt Nilsens habilitet i denne saken. Han er blant annet styremedlem i Business Region Bergen (BRB), som han foreslo å tildele 1 millioner kroner.

Nilsen ble til slutt erklært inhabil, etter at fylkeskommunens administrasjon kom med sitt juridiske råd. Varafylkesordfører Mona Hellesnes (V) er varamedlem til BRB. Hun ble erklært habil.

Mona Røsvik Strømme (H) ble også erklært inhabil, på grunn av sin rolle som styremedlem i Kunstmuseene. Administrasjonen mente hun ikke var inhabil, men siden hverken hun eller Nilsen kunne stemme over dette, fikk opposisjonen flertall og erklært Strømme for inhabil.

Når forslagene om bevilgning så skulle stemmes over, hadde opposisjonen flertall for å avvise hele saken.

Pinlig oppførsel

Ruth Grung (Ap) reagerer sterkt på det som skjedde.

— Dette er pinlig av fylkesordføreren. Vi hadde forventet at fylkesordføreren var mer ryddig både i forhold til habilitet, den økonomiske situasjonen som fylkeskommuner er i og ikke minst en forsvarlig og åpen saksbehandling. Dette er dårlig politisk håndverk og en populisme som undergraver tilliten til politikere.

Hun peker på at fylkeskommunen har store utfordringer når det gjelder videregående opplæring og kollektivtrafikken.

— Dette er også et meget dårlig signal til ansatte som er pålagt en innsparing på 100 mill.

Burde sjekket først

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen beklager at han ikke hadde sjekket spørsmålet om egen habilitet på forhånd.

— Da ville vi ha unngått denne situasjonen. Jeg tenkte ikke over at jeg kunne være inhabil. Normalt er vi ikke det når vi behandler generelle budsjettsaker, selv om vi da bevilger penger til offentlige virksomheter der vi sitter i styret. Men dette var en mer spesifikk bevilgning, og da mente administrasjonen at jeg var inhabil.

Les pressemeldingen fylkesordføreren og fylkeskommunen sendte ut etter møtet ved å klikke her.

Når det gjelder Mona Røsvik Strømme mener Nilsen at hun ikke var inhabil, noe administrasjonen var enig i.

— Vi var ikke forberedt på at opposisjonen ikke vil følge rådene fra administrasjonen.

— Hva skjer med disse bevilgningene nå?

— Pengene blir lagt til fylkeskommunens disposisjonsfond. Dersom fylkestinget vil bruke disse pengene annerledes, kan vi ta saken opp igjen.

REFSER:Ruth Grung mener fylkesordfører Tom-Christer Nilsen er uproff.