Klokka 13.45 torsdag ettermiddag tok retten ein times pause for å få avklart kva som skal skje etter habilitets-blunderen.

Det var lekdommar Hans Grov som kom med utsegna overfor ein reporter frå NRK, der han altså gav klare signal om korleis han ser på skuldspørsmålet — ein dag før rettsforhandlingane er avslutta.

Grov skal etter planen vere med på å vurdere skuldspørsmålet i saka, men det er no uvsst kva konsekvensar dette får.

bt.no kjem tilbake med meir.