Hovedarkitekten bak PWC-rapporten om Florida sykehjem og Etat for sykehjem er mannen til Høyre-politiker Annette Strand. Hun sitter i bystyret.

Da høringen i helsekomiteen startet etter lunsj, ville representanter for Arbeiderpartiet vite hvilke habilitetsvurderinger som lå til grunn for å velge et firma som kan ha spesielle bindinger til det største byrådspartiet.

— Vi lever av uavhengighet. Rapporten er ikke laget av meg, men laget av PwC sitt team, som inkluderer flere eksperter og fagpersoner. Jeg har ledet prosjektet fra vår side, fordi jeg har ledet tilsvarende gjennomganger ved andre anledninger, sa Øistein Jensen til komiteen.

Kommunaldirektør Finn Strand måtte redegjøre for hva slags vurderinger som er gjort, og at byrådsavdelingen etter en vurdering fant ut at det var ok å bruke PWC til tross for denne bindingen. Anette Strand sitter ikke i helsekomiteen.

— Var byråd Hilde Onarheim med på disse vurderingene, ville Oddny Miljeteig (SV) vite.

— Ja, svarte Finn Strand.

Komitéleder Siw Anita Lien (Ap) valgte å fortsette programmet, men la vekt på at denne informasjonen er ny for komiteen