• Vi som har ansvaret her på Haakonsvern er offer for et spill der forsvarspolitikere og forsvarsledelse skylder på hverandre og vasker hendene som Pontius Pilatus!

OLAV GARVIK

Det er kommandørkaptein Hans Chr. Kjelstrup som i samtale med Bergens Tidende fyrer av denne kraftsalven mot forsvarssjef, forsvarsminister og militærpolitikere i Stortinget.

Den kraftige nedbyggingen og nedbemanningen av marinebasen har fått alarmklokkene på Haakonsvern til å ringe for fullt. Hittil er det først og fremst fagforeningsledere som har ropt varsku. Men nå får de følge av sjefssjiktet. Hans Chr. Kjelstrup, som har det øverste tekniske ansvaret for undervannsbåtene (UVB), er den som nå tar bladet fra munnen. Med fartstid i Forsvaret like fra 1970 må han trygt kunne regnes som en av tungvekterne.

— Vi har nådd en grense

Toppledere på Haakonsvern har ifølge kommandørkapteinen vært harme og frustrert i lengre tid, men har bestrebet seg til det ytterste for å være lojale. Han velger disse ordene:

— Sjøforsvaret har alltid vært lojalt. Det kan dokumenteres at vi har vært flinkeste gutt i klassen når det gjelder å innfri krav om nedskjæringer. Det omfatter både basedriften og materiell- og driftsdivisjonen. Men vi har for lengst nådd en grense. Fortsetter denne nedbyggingen, kan vi ikke lenger innestå for at vi har en operativ marine, sier han.

I løpet av de siste ti årene er Marinen blitt kraftig redusert, både i antall fartøyer (bl.a. MTB'er og ubåter) og når det gjelder de faste stasjonene langs kysten. Dessuten er hele Kystartilleriet lagt ned.

Unik kompetanse

Ifølge Kjelstrup er det i miljøene rundt så vel forsvarsminister som forsvarssjef ikke den nødvendige forståelse for rekkevidden av det som nå skjer.

— Vi opplever et «spill» hele tiden, der honnørord som synergieffekt og innsparingspotensial går igjen. Man maler på den samme kverna. Jeg skulle ønske at den politiske ledelsen hadde satt seg bedre inn i det som skjer, for det er to vidt forskjellige ting å konkurranseutsette tjenester i en kommune og i en forsvarsgren. Men slik blir det vel når man har bakgrunn fra NHH?

Her i Sjøforsvaret har vi opparbeidet en kompetanse som det ikke finnes maken til i sivil industri. Kunnskap om marinemateriell skaffer man seg når man er om bord. Sannheten er at det finnes ikke avansert skipsindustri her til lands som har tilstrekkelig kompetanse på drift og vedlikehold av operativt materiell, sier han og spør videre:

Stangeland billigere?

— Og er det så sikkert at det er penger å spare der sivile kan overta? Er det noen som tror at Magnus Stangeland og Bergen Yards sender inn sine sivilingeniører uten at de skal tjene penger på oppdragene? I beste fall går vinningen opp i spinningen, i verste fall gidder ikke våre folk å fortsette lenger.

— Mange vil nok oppfatte dette som en urimelig svartmaling?

— I så fall vil jeg bare minne om at vi her på Haakonsvern opplever denne nedbyggingsprosessen som meget besynderlig. Forsvarets ledelse skylder på politikerne, og de på sin side henviser til forsvarsledelsen. De som styrer og begrunner nedskjæringen skylder altså på hverandre og vasker sine hender akkurat som Pontius Pilatus!

Kjelstrup opplyser at folk på Haakonsvern har begynt å sende avskjedssøknader.

Fasit klar for to år siden

Der ute er det først og fremst Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og adm. direktør Erik Hernes som akkurat nå er fremste skyteskive for irritasjonen, ettersom en stor del av materielldivisjonen er foreslått overflyttet til Kolsås.

— Selv om han snakker om utredninger som gjenstår, vet vi at han hadde fasiten klar allerede for to år siden. I denne perioden har han bedt oss oppfylle de oppsatte mål.

Noe av det alvorligste er at Haakonsvern som såkalt kompaktbase er i fare for å bli splittet opp. Det er en illusjon å tro at man styrker den militære slagkraften ved å redusere FLO.

Man har ikke skjønt at kompaktbasen Haakonsvern, med verksteder og alle funksjoner ellers, er en forutsetning for å kunne yte driftsstøtte til Sjøforsvarets operative enheter. Det ene er en forutsetning for det andre. Det blir som å sage over den grenen man sitter på, sier kommandørkapteinen.

UBÅTSJEF: Kommandørkaptein Hans Chr. Kjelstrup har det tekniske ansvaret for alle ubåtene, bl.a. KNM Utvær som her legger til kai.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL