Jan Jæger (58) har vært sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon/Sjø (FLO/Sjø), tidligere Sjøforsvarets forsyningskommando, i fire år. Han fratrådte etter eget ønske, halvannet år før nådd pensjonsalder.

Fra før er generalen på Bergenhus borte. Nå er også admiraltittelen på Haakonsvern visket ut.

— Det vil nok vekke følelser hos mange med forsvarstilknytning, sier Jan Jæger.

Hans stilling som sjef for FLO/Sjø blir nå overtatt av flaggkommandør Finn Hugo Gustavsen.

— Jeg håper og tror at det er en midlertidig situasjon at Haakonsvern er uten admiral, sier Jan Jæger.

Han betegner sine fire år i sjefsstolen for FLO/Sjø som en aktiv periode med store omstillinger. Spesielt fregattprosjektet har vært tidkrevende.

— Jeg er glad for at vi har fått det i havn, og føler meg trygg på at Sjøforsvaret om få år kommer til å få hypermoderne fregatter, sier den avtroppende admiralen, som skal drive egen konsulentvirksomhet i årene som kommer.

GÅR AV: Jan Jæger.