— Hvis det ikke kommer frem nye opplysninger, vil saken gå over i historien som mystiske smell. Vi går ut fra at det var en dårlig spøk, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannsdistrikt.

Brakene på Haakonsvern resulterte i en stor væpnet aksjon. Ved 21.00-tiden lørdag 2. november drønnet det første gang ved kaserne øst på marinebasen. Ti minutter senere smalt det igjen. Mellom 15 og 20 personer hørte smellene. Nesten samtlige antok at det dreide seg om skudd avfyrt fra våpen. Mange av dem er yrkesbefal, som er godt kjent med slike lyder.

— Smellene kom fra noe som ligger mellom knallskudd og skudd fra AG 3-gevær. Vi har ikke funnet noe åsted, og ikke funnet rester av noe. Vi har avhørt de vi kan avhøre, og dermed er det ikke noe særlig mer vi kan gjøre med saken, sier Salvesen.

Salvesen sier at dersom noen gjorde dette som en spøk, bør de tenke på at aksjonen utløste store kostnader.

I løpet av noen minutter hadde store politistyrker beleiret hele området. Forsvaret la en jernring rundt hele marinebasen.

Det var lenge usikkert om det befant seg personer inne i kasernen. Politiet ventet til over klokken 01.00 før de gikk inn. Strømmen ble koblet av, og brannalarmen utløst. Deretter gikk tungt bevæpnet politi fra rom til rom i den fem etasjer høye bygningen. Uten å se snurten av noe som helst. Like etter klokken 04.00 ble aksjonen avblåst.