Regjeringens tilleggsproposisjon gir Forsvaret tre milliarder mindre enn flertallet i Stortinget vedtok i juni i fjor, skriver Aftenposten.

Blant prosjektene som skrinlegges, er byggingen av en ny dokk for fregatter ved Sjøforsvarets base på Haakonsvern. Sjøforsvaret rammes også på andre måter — blant annet vil regjeringen utsette anskaffelsene av nye ubåter og MTB'er. Tre landgangsfartøyer legges permanent på land.

Hensynet til andre samfunnsoppgaver som skole, miljøvern, helse og eldre gjør at Regjeringen "de nærmeste fire årene har valgt en mer realistisk satsing på Forsvaret enn Stortingets vedtak av juni 2001 ville ha medført", heter det i proposisjonen, ifølge Aftenposten. Juni-forliket innebar en økning i årlige driftsutgifter på fire milliarder, så regjeringens nye forslag innebærer fortsatt en økning på en milliard fra fjoråret.

FREGATTER UTEN DOKK: Byggingen av en ny dokk for fregatter ved Haakonsvern blir trolig utsatt.