Nyheten sprakk da forsvarsminister Grete Faremo i dag besøkte Haakonsvern.

Militærbasen skal huse seks helt nye NH 90-helikoptre. Når helikoptrene blir operative, skal de samarbeide både med Kystvakten og de nye fregattene.

— En hestehandel

Dermed er to viktige lokaliseringsdiskusjoner avgjort for Sjøforsvaret. I går ble det kjent at regjeringen snur i beslutningen om å flytte rekruttskolen på Madla til Haakonsvern.

Faremo tilbakeviser at den nye helikopteravdelingen på Haakonsvern er et plaster på såret.

— En helhetlig vurdering ligger bak. Det var viktig for oss å se ting i sammenheng, sier Faremo.

— Det har vært en hestehandel. En god hestehandel, sier Aps Ruth Grung.

Internt i Ap har det vært krefter som ville legge helikopteravdelingen til Sola, som kompensasjon for at Madla-leiren skulle legges ned.

— Det ble mye mer logisk å gjøre det omvendt, sier Grung.

60 ansatte

  • Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase. Det skal bli flott å få helikoptre hit også, sier Faremo.

De første helikoptrene skal være på plass i Norge rundt nyttår. Faremo vet ennå ikke når det første kan lande på Bogøytoppen på Haakonsvern.

Avdelingen vil koste 280 millioner kroner, og den vil sysselsette 60 personer.

NH 90-maskinene er militære multifunksjonshelikoptre som skal kunne lande og lette på de nye fregattene, men Faremo sier at de også skal kunne brukes i sivile redningsoperasjoner.

Veldig fornøyd

Sjef for Kysteskadren, flaggkommandør Håkon Tronstad, er en glad mann i dag.

— Det er viktig å få disse helikoptrene samme sted som fregattene. Vi ser på fregattene og helikoptrene som ett kampsystem. For å få til et godt samarbeid, er det viktig at de er en del av det samme miljøet, sier han.

Han tror ikke det blir et problem at helikoptrene tilhører Luftforsvaret, og fregattene Sjøforsvaret.

— Alle vil ta ordre for den samme sjefen, nemlig sjefen for Fellesoperativt Hovedkvarter i Bodø

Grete Faremo la i dag også ned grunnsteinen for det nye treningssenteret på Haakonsvern, som skal stå ferdig i løpet av neste år.