For ett år siden la Forsvaret ned alle de lokale lønningskontorene rundt om i landet. I prosjekt GOLF ble lønnskjøringen sentralisert til Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) i Harstad.

Da gikk det helt galt på Haakonsvern. Her er noen eksempler:

1,5 millioner mangler

  • I april fikk en lærling 15.000 kroner for mye i lønn. Da han forsøkte å betale tilbake pengene, fikk han ikke svar fra lønnsadministrasjonen.
  • En annen fikk 21.000 kroner for mye i desember i fjor, og har betalt tilbake månedsvis helt frem til nå.
  • En tredje som hadde vært på tjenestereise og arbeidet 60 timer overtid, fikk betalt for 195 timer. * En fjerde hadde 25 timer overtid, og fikk utbetalt for 86.

Leder i verkstedklubben på Haakonsvern, Tor Rasmussen, sier til BT at lønnskjøringen fungerte helt fint før omleggingen. Han mener lønnskjøringene skjer på lykke og fromme.

— Alle feilene går på nervene løs for mange av oss. Noen får for lite lønn, noen får for mye. Begge deler er like galt, sier Rasmussen.

Ifølge klubblederen finnes det eksempel på at en ansatt i Forsvaret har fått så mye som 100.000 kroner for mye utbetalt.

Skatt ble lønn

Men listen over feilene på Haakonsvern stanser ikke der:

  • Så langt har ingen blitt trukket i lønn for PC-kjøp gjennom arbeidsgiveren. Trekkene skulle startet i februar.
  • I desember i fjor ble det ved en feil utbetalt dobbelt forskudd til alle de rundt 300 ved Haakonsvern som valgte å få forskudd. 1,5 millioner er fortsatt ikke betalt tilbake.
  • Ingen av de sivilt verkstedansatte har fått plusset de tre glidingsstillegg på lønnen som de skulle hatt inneværende år.
  • Noen har fått skattetrekket utbetalt som lønn i stedet for at beløpet skulle vært trukket.

Som om ikke dette var nok, har Haakonsvern-ansatte mistet medlemskapet i Statens Pensjonskasse, ifølge klubblederen.

— Årsaken er at Forsvaret ikke har oversendt pengene de har trukket oss for til pensjonskassen. Hvor disse pengene er blitt av, vet ingen, sier han.

Brudd på loven

Lønnsrotet har vært gjenstand for drøftinger mellom de ansattes organisasjon og Forsvaret. Etter et forhandlingsmøte 15. oktober mellom Forsvarsstaben og Fellesforbundet ble det protokollført at FLAs håndtering av lønnsutbetalingene og lønnsslippene er brudd på arbeidsmiljøloven.

— Men ennå har ikke Forsvaret ordnet opp. Jeg stusser ikke med å kalle dette en skandale. Alt rotet og usikkerheten er en belastning for mange av våre medlemmer, sier Rasmussen.

Klubblederen sier de ikke lenger har tillit til forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

— Vi har orientert forsvarskomiteen i Stortinget om saken. Nå håper vi at politikerne på Stortinget klarer å få Forsvaret til å rydde opp i lønnskaoset, og det så raskt som mulig, sier Tor Rasmussen.

- Jobber med saken

Brigader Geir Anda, sjef i presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, sier forsvarsledelsen er klar over problemene med det nye lønnssystemet.

— Vi har hatt en del midlertidige innkjøringsproblemer, og jobber intenst med å få systemet til å fungere som det skal, forteller Anda.

— Hvorfor fungerer ikke systemet?

— Her er mange ting som skal på plass samtidig, og i overgangen til det nye systemet har det oppstått problemer. Men jeg vil presisere at det bare er noen få som har fått feil lønn, vi snakker ikke om flere tusen.

— Hvorfor gikk dere bort ifra lokale lønningskontor?

— Vi hadde mange gamle system, og ønsket å samle alt i ett fellessystem som gir Forsvaret en mye bedre økonomisk oversikt, sier Geir Anda.