Det er fredag50 år siden kong Olav V formelt åpnet Haakonsvern orlogsstasjon. Feiringen av jubileet er godt i gang.

«Jubileumsdagenble behørig markert på sjømilitært vis med en oppstilling, militærmusikk ogsalutt. Æresgjester på oppstillingen var Hans Kongelige Høyhet KronprinsHaakon, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen og sjefen forForsvarsstaben, viseadmiral Jan Eirik Finseth,» skriver Sjøforsvaret i enpressemelding.

Gjestene blemøtt av en oppstilling med alt tilgjengelig personell på marinebasen. I spissenvar generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt.

I tilleggtil oppstillingen vil det i løpet av helgen gjennomføres et program som er mestfor de ansatte ved basen, men til deler av feiringen inviteres ogsåbefolkningen. Søndag 9. juni åpnes deler av basen for folk flest, som annonsert i bergenspressen.

Haakonsverner i dag Sjøforsvarets hovedbase og en stor arbeidsplass i Bergensregionen.

Bilde1.jpg
Skage S. Skrunes, Sjøforsvaret