JOHN LINDEBOTTEN

— Kanskje like greit å venne seg til det, sier Idar Sylta og setter seg godt til rette i førersetet på en bybane, midt i Haag sentrum.

Administrerende direktør i Gaia Buss holder venstre foten stødig på dødmannspedalen og øker farten innover en rett strekning, der et trafikklys viser rødt i det fjerne.

Sjefinstruktør Leo Flaton i HTM, Haagse Tram Maatschappij (Haags Transportselskap), er stolt av yrket sitt og har omtanke for alle vognene sine. Nå tørker han svetten av pannen. Men det kan jo være på grunn av varmen.

Vognsettet vi kjører er fra begynnelsen av 80-tallet. Det skrangler og slenger. Men det ender bra. Sylta velger å gjøre som Flaton sier og får stoppet vognen før katastrofen inntreffer. Ferden går videre i mer kontrollerte former. I tur og orden må så konsernsjef i Gaia Trafikk, Arne Buanes og til slutt BTs utsendte overta ansvaret for bybanens ferd gjennom Haags tette trafikk.

Jammen tar de sjanser, disse nederlenderne.

Men vi ender til slutt trygt i trikkehallen, uten at noen har fått fysiske skader, som det heter.

Råd til Bergen

I Haag har de kjørt bybane uavbrutt siden 1904. I en årrekke har også HTM delt sine erfaringer på området med andre byer rundt omkring i hele verden. Blant kundene er også Bergen.

— Jeg har vært i Bergen flere ganger. Senest for noen uker siden, sier prosjektleder Nino Zambara. - Vi har arbeidet spesielt med utforming av endestasjonene, samordningen med busstrafikk og tilpasningen av skinnegangen til bytrafikken. Jeg kjenner de spesielle utfordringene dere har i Inndalsveien, sier Zambara til Bergens Tidende.

Busser er supplement

I Haag nøyer de seg ikke med 100 års banedrift. De gyver løs på nye utbygginger.

— Banenettet strekker seg over samfulle 150 kilometer, og trafikkeres av ca. 150 banesett, som hver kan ta oppunder 300 passasjerer. Men fremdeles arbeider vi med å knytte nye bydeler og bostedsområder til bykjernen. Vi satser fortsatt på bane, og alle investeringer i kjøreveien betales av staten, forteller konsernsjef Ton Kaper i HTM til Bergens Tidende.

— Selvsagt har vi også busser i Haag, ca. 220, men de tjener som et supplement til bybanen, legger han til.

— Har dere vurdert treleddete busser med stor kapasitet i stedet for bybane, slik de gjør det i Utrecht?

— Nei, vårt syn er at bare bybanen har den kapasiteten vi trenger.

— Hvor mange passasjerer frakter dere i året?

— 80 millioner med bybanen og 40 millioner med bussene. I hele trafikkområdet vårt, som også omfatter byen Doordrecht og havnebyen Scheveningen, bor det 700-800.000 mennesker.

— Dere har en 100 år gammel tradisjon med bybane. Men dersom Haag bare hadde hatt busser og ingen bybane for 25 år siden, ville dere da ha startet bygging av bybane ut til nye bydeler, eller hadde dere utviklet busslinjene videre?

— Vi ville ha satset på bybane. Det er jeg helt sikker på, svarer Ton Kaper.

Gratulerer Gaia Trafikk

Konsernsjefen opplyser at billettinntektene til HTM utgjør rundt halvparten av selskapets inntekter. Resten er subsidier fra staten. Én enkeltbillett for voksen koster 2,50 Euro. Systemet er for øvrig det samme over hele landet. Men det gis sjenerøse rabatter så snart man kjøper kort eller flere turer på en gang. Gjennomsnittsprisen på en kollektivreise i Haag er 8-9 kroner. Til sammenlikning koster hver reise med Gaia Trafikk i gjennomsnitt 14 kroner.

— Men så utgjør da også billettinntektene 90 prosent av inntektene til Gaia Trafikk. Under ti prosent er offentlig støtte, sier Arne Buanes.

Ton Kapers tror nesten ikke det han hører.

— Det resultatet kan jeg bare gratulere Dem med, sier han til Arne Buanes.

OMSKOLERING: Administrerende direktør Idar Sylta i Gaia Buss får kanskje bybanevogner i stallen før han vet ordet av det. I Haag fikk han prøvekjøre en slik midt på lyse dagen tvers gjennom bykjernen.<br/>Foto: JOHN LINDEBOTTEN