Dette er ikke en rapport fra ett av krigsområdene ute i verden, men en reportasje om Heimevernets spesialavdeling HV 016 som øver i Ulven militærleir i Os.

BTs utsendte har latt seg overtale til å være figurant i en del av øvelsen. Karene skal øve på å ta seg inn i et hus der «fiendtlige og bevæpnede elementer» har tatt en viktig person til fange. HV-avdelingen øver på å nedkjempe de fiendtlige elementene og ta meg seg den viktige personen trygt ut til en ventende fluktbil. Den viktige personen — som på fagmilitært språk kalles VIP (very important person) - er for denne anledningen altså den utsendte BT-journalisten.

Skyter med skarpt

Skuddsalvene med skarp ammunisjon avfyres forbi meg og bare noen meter til siden for meg. Det skytes mot små ballonger som skal forestille de «fiendtlige elementene». Jeg har sett karene drille øvelsen flere ganger. Fordi jeg har sett hvor gjennomdrillet de gjør tingene, er jeg merkelig nok ikke redd. De har overbevist meg om at de vet hva de gjør og at de kan sine saker ....

Med et fast grep om skulderen min, geleider en av soldatene meg bestemt ut av «værelset» og ut i gangen i det provisoriske huset. Her gjør vi en liten stopp, knelende på kne. Kommandoropene gjaller hele tiden, høyt og klart.

De fem soldatene omkranser meg i tett formasjon. En av karene kaster en røykgranat ut gjennom inngangsdøren. Så med ett blir jeg dyttet av gårde. Før jeg vet ordet av det, har jeg løpt gjennom røyken og stupt inn i baksetet på en bil. En soldat kaster seg over meg og ligger beskyttende over meg. Bilen raser av gårde i vanvittig fart ...

Det hele skjer med utrolig presisjon. Samhandlingen mellom de fem soldatene er imponerende. Ingen tvil om at dette er drillet inn gjennom øvelse på øvelse og med stor grad av innsatsvilje og ønske om å yte maksimalt med høyt presisjonsnivå.

Spesiell utfordring

Spesialavdelingen HV 016 ble opprettet av Stortinget i 1987 for å hindre en potensiell fiende i å utføre aksjoner mot militære anlegg, viktige personer og andre funksjoner og infrastruktur av betydning for forsvarsevnen i Norge. Stortinget ville ha en spesialstyrke som kunne motvirke sabotasje og terrortrussel. Enheten skal bare operere på norsk jord.

HV 016 skal ved eskorte og livvakt sikre personell med nøkkelposisjoner i en eventuell krisesituasjon. Avdelingene skal kunne drive strid i bebygde områder. Patruljetjeneste skal finne fiendtlige elementer ute i terreng. Å sikre vitale anlegg og områder mot fiendtlige styrker og sabotasje er en viktig oppgave for denne spesialstyrken.

Som et eksempel på oppdrag kan nevnes at flere HV 016-avdelinger ble mobilisert for å sikre forsvarsledelsen i det store anlegget i Jottanuten utenfor Stavanger like etter 11. september 2001.

Spenning og kameratskap

Av hensyn til personellets sikkerhet, blir navnene på både menige og befal i avdelingen holdt skjult. Under øvelsen på Ulven spurte vi en av karene hva som motiverer ham til frivillig å bruke tid og innsats i denne troppen.

— Det gir meg kontraster fra hverdagen og det er givende å være en del av et miljø med så godt kameratskap, sier han. - Skytingen og andre øvelser er i grenseland til det risikable. Men fordi karene holder et så høyt faglig ferdighetsnivå, er sikkerheten svært godt ivaretatt. Det er spennende å være en del av et så gjennomdrillet team der hver og en stoler hundre prosent på hverandre, sier han.

Fra alle samfunnslag

— Vi er rekruttert fra alle samfunnslag og fra alle yrker; vitenskapsfolk, lærere, politifolk, folk i serviceyrker. Alle er ferdig med militærtjenesten. De militære ferdighetene vi kommer inn i avdelingen med, blir videreutviklet og drillet. Til slutt kan vi øve med skarp ammunisjon fordi vi ved at sikkerheten er ivaretatt. Jeg vil anbefale tjenesten. Den krever mye, men så gir den deg utrolig mye, sier han.

HV 016 har eksistert mange år her på våre kanter, men nå trenger avdelingen nye folk.

Personligheten viktig

Sjefen for Hordaland Heimeverndistrikt HV 09, oberstløytnant Knut-Åge Greve, sier til Bergens Tidende at det legges stor vekt på personligheten hos dem som blir tatt opp i HV 016-avdelingene.

— Vi er ikke ute etter ustyrlige bajaser av Rambo-typen. Dette er en militær avdeling av høy standard. Derfor gjennomgår søkerne omfattende tester for å fastslå personligheten deres, sier Greve.

Nynazister uønsket

— Tiltrekkes nynazister av denne tjenesten?

— Vi ønsker ikke slike elementer inn i styrken og har ikke noe problem med å luke dem ut allerede ved de innledende testene. Har du noe på rullebladet, ligger du dårlig an ved inntak til avdelingen. Dersom noen i disse avdelingene skulle skeie ut, vil vi umiddelbart ta dem ut av styrken, sier Greve.

— Søkere må ha gjort unna førstegangstjenesten, de må ha god fysikk og mental helse, en positiv holdning og må kunne ofre minst 25 tjenestedøgn i året. I tillegg må de bruke tid på å holde seg i fysisk form og til skytetrening, sier Greve.

— Det har vist seg at mange blir værende i denne spesialavdelingen i mange år. Ingen slutter fordi de er lei tjenesten, men fordi jobbsituasjonen eller familiære grunner gjør det vanskelig å delta. Tjenesten i avdelingen blir en livsstil for de fleste, sier oberstløytnant Knut-Åge Greve.

EVAKUERING: VIP-en med mørk hette over hodet omkranset av soldater med skarpladde våpen gjør seg klar til å evakuere «huset».<p/>FOTO: ARNE NILSEN