Den tidligere kapteinen på MF «Os» har kjempet i Bergen tingrett for å komme tilbake til HSD, etter at han i august i fjor blåste rødt på en promillekontroll.

Nå har han tapt saken fullstendig, og må også betale saksomkostninger på 72.000 kroner.

Kapteinen var med på å drikke øl ved den trafikkerte ferjekaien kvelden før rutestart, og hadde 0,05 i promille da han ble blodtestet 1 — 2 timer etter ruten skulle starte fra Austevoll klokka seks om morgenen.

— En skuffende dom. Jeg må drøfte med klienten om vi skal anke, sier advokat John Raknes til bt.no.

I tillegg til tapt sak, må kapteinen også betale HSDs sakskostnader med vel 70.000 kroner.

Retten mener det ikke er grunn til kritikk av betydning mot rederiet, for måten kapteinen ble avskjediget på.

«Retten har imidlertid forståelse for at selskapet, med den enorme presseoppmerksomheten som saken fikk, hadde behov for en rask avklaring. På bakgrunn av de beviser som er fremkommet er det rettens oppfatning at saksøktes saksbehandling i forbindelse med saksøkers avskjed var forsvarlig», heter det i dommen.