— Dette er et velment råd til aktor, slik at vi kan spare tid, sa Valen da han fortsatte sitt innledningsforedrag etter lunsj i ettermiddag.

Valen langet i retten i dag ut både mot påtalemyndigheten, politiet og alle de som har hatt en egen mening om hva som skjedde ulykkeskvelden.

I går frafalt aktor Eirik Stolt-Nielsen halve tiltalen mot HSD, siden den bygget på forskrifter som trådte i kraft etter at "Sleipner" formelt ble regnet som et eget fartøy.

Tilbakeviser tiltalepunktene

Advokat Valen mener påtalemyndigheten har rotet det til også i den delen av tiltalen som rederiet fremdeles kan dømmes etter.

— Tiltalen bygger på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Slike internasjonale avtaler binder ikke rederier eller innbyggere i et land, men de ansvarlige myndigheter. I dette tilfellet Sjøfartsdirektoratet, hevdet han i retten i formiddag.

Valen har foreløpig tilbakevist to av de seks tiltalepunktene som fremdeles er aktuelle: Manglende opplæringsplan og sviktende utsjekk av navigatører.

— HSD har hatt og har fremdeles en opplæringsplan. Den inngår i selve driftssystemet, som Sjøfartsdirektoratet har godkjent og revidert årlig siden nye regler trådde i kraft på midten av 90-tallet. Jeg har en mistanke om at påtalemyndigheten også på dette punktet har lagt til grunn feil faktiske forhold, sa han.

Før Valen la til:

— Kapteinene om bord i HSDs hurtigbåter er svært erfarne, og har gjennomgått testene som Sjøfartsdirektoratet krever og administrerer. Men det var ikke behov for en egen utsjekk for verken "Sleipner" eller "Draupner". Dette er toskrogskatamaraner som trafikkerer det ordinære rutenettet, akkurat som de andre båter. Likevel er det selvsagt snakk om intern opplæring. Dette reguleres også av opplæringsplanen, som altså Sjøfartsdirektoratet har godkjent og revidert.

Ba om ydmykhet

Advokat Valen pekte ved flere anledning regelrett nese til påtalemyndighetens arbeid.

— Påtalemyndigheten har tråkket feil i det vanskelige regelverket. Jeg antar at en slik feilvurdering fra både Statsadvokaten og Riksadvokaten gir den nødvendige ydmykhet videre i saken.

Men det var ikke bare påtalemyndigheten som fikk unngjelde i innledningsforedraget.

— Mange har stått frem og lansert egne teorier og konklusjoner om hendelsesforløpet. Mange har hatt klare svar i spørsmålet om fordeling av ansvar og skyld. Dess større distansen har vært til saken, dess mer påståelig har man vært. Det har vært fremsatt mange anklager, fordømmelser og sterk kritikk. Viljen til å ramme rederiet har vært større en evnen til å sette seg inn i grunnlaget for kritikken, sa Valen.

Også politiet fikk en smekk over fingrene.

— HSD har opplevd å stå på sidelinjen i forhold til granskingskommisjonen og politiets arbeid. Rederiet har ikke vært part i diskusjonene i etterkant av ulykken, sa Valen.

Og la til:

— La det være klart: HSD har aldri forsøkt å løpe fra sitt ansvar. Men i rettssalen er ikke spørsmålet om det er grunnlag for alminnelig bebreidelse av rederiet. Skal man dømmes, må det finnes en lov å dømme etter.

ADVOKAT: Svein Aage Valen.
FOTO: TOR HØVIK