Frafallelsen av punkt to i tiltalebeslutningen, som dreier seg om ivaretakelsen av sikkerheten om bord og sjødyktighet, kom overraskende på de fleste i Sunnhordland tingrett i dag. Men ikke HSD-ledelsen.

— Vi har fått hint om dette på forhånd, sier informasjonsdirektør Arild Sondre Sekse til bt.no.

— Dette viser hvor omfattende regelverket for hurtigbåter er. Dette er ingen stor seier, legger han til.

"Sleipner" ble bygget i Australia på slutten av 90-tallet.

1. juli ble den nye hurtigbåtforskriften - basert på internasjonale regler - gjort gjeldende her til lands.

To dager tidligere, var kjølen til HSDs nye stolthet ferdig strukket. Ifølge regelverket får dermed ikke hurtigbåtforskriften formell virkning for "Sleipner", selv om den på langt nær var ferdigstilt på dette tidspunktet.

— Vi kan ikke straffe etter en regel som ikke eksisterer, sa aktor Eirik Stolt-Nielsen i retten i dag.

— Dette viser at marginene i forhold til straffeansvar i denne saken følger datoene, la han til.