— HSD har hele tiden stilt seg uforstående til forelegget. Rutinene til selskapet er tilfredsstillende, men de ble ikke fulgt, og det er årsaken til at fergen gikk på grunn, hevdet selskapets advokat, Svein Aage Valen. Påtalemyndigheten er av en annen oppfatning.

— Vi mener at rutinene verken var gode nok eller klare nok. Spørsmålet er også om selskapet har gjort nok for at de ansatte skal kjenne til rutinene som til enhver tid eksisterer, sier aktor Ole Bjørn Mevatne.

Rettssaken mot Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) startet i Midhordland tingrett i går. HSD står tiltalt for manglende rutiner i forbindelse med grunnstøtingen 6. mars i fjor. MF Folgefonn, som var på vei fra Venjaneset i Fusa til Hatvik i Os kommune, braste inn i Hatvik-skjæret, bare noen hundre meter fra land.

Kapteinen påtok seg umiddelbart skylden for ulykken, og har vedtatt en bot på 8.000 kroner. I tillegg ble HSD ilagt en bot på 80.000, som selskapet altså ikke er villige til å betale.

Både overstyrmann og kaptein møtte som vitner i retten i går. Begge fortalte at de kjente til regelen om at det skal være to mann på broen til enhver tid, men de to sa at lav bemanning gjorde det vanskelig alltid å overholde denne regelen. Både overstyrmann og kaptein befant seg på broen da det smalt, men overstyrmannen deltok ikke i navigeringen, da han var opptatt med kontorarbeid på en datamaskin.

I tillegg til kaptein og overstyrmann møtte to representanter for HSD, en representant for Kystverket og sjøfartsinspektøren i retten.

I morgen fortsetter saken med dokumentasjon og prosedyrer. Dom i saken er ventet å falle i slutten av uken.