Riksadvokatens tiltaler rederiet for brudd på straffelovens paragraf 416 og 424. Det betyr at HSD-ledelsen ikke slipper unna med en foretaksbot, men må møte i retten.

— Vi kunne i prinsippet ha nøyd oss med å ilegge en foretaksbot. Siden vi har tatt ut tiltale mot kapteinen, ønsker vi imidlertid også at HSDs rolle skal belyses i retten, forklarer førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer til bt.no.

Det er ikke aktuelt med fengselsstraff for ledelsen i HSD. Men rederiet kan vente seg en sviende bot ved en eventuell dom.

— Påtalemyndigheten legger ned påstand om botens størrelse ved slutten av rettssaken. Hvor stor boten blir, vil jeg ikke ha noen formening om, forklarer Myhrer.

Sviende refs

I vitneboksen må HSD-toppene svare på den flengende kritikken av sikkerhetskulturen i rederiet. Her er kjernepunktene i Riksadvokatens begrunnelse for en tiltale:

  • Manglende prøver av fartøyets manøvrerings- og ytelsesbegrensinger.
  • Manglende rutiner på håndtering av bølgehøyde.
  • Manglende opplæring av mannskapet både i forhold til arbeidsoppgaver og sikkerhetsrutiner.
  • Ingen utarbeidede rutiner for hvordan navigasjonsinstrumentene skulle behandles.
  • For dårlige katastrofeøvelser.

Slipper straff

Riksadvokaten henlegger derimot saken mot Sjøfartsdirektoratet. Det har blitt funnet flere forhold ved direktoratets godkjennings- og kontrollarbeid som kan gi grunnlag for kritikk, men Riksadvokaten mener at forskriftene legger ansvaret for at bestemmelsene blir fulgt på rederi, byggeverksted eller fører.

Hurtigbåten "Sleipner" forliste ved Bloksene utenfor Haugesund fredag 26.november 1999. 16 mennesker omkom i forliset.

MÅ PÅ TILTALEBENKEN: Tidligere HSD-sjef Arne Dvergsdal og nåværende sjef Per Arne Tellnes.