LENA VERMEDAL

— Dette godtar jeg aldri, sier kaptein Jan Nessa til Haugesunds avis.

Dermed havner grunnstøtingen 19. april som en straffesak i rettsapparatet.

Politiet mener HSD-kapteinen brøt straffeloven som sier at navigatører skal sørge for at navigering skjer slik at fartøyer ikke volder eller utsettes for skade.

Dette er i tråd med sjøfartsinspektørens innstilling. Nessa mener det er spekulasjoner å si at ulykken kunne vært unngått hvis han hadde holdt 18 knop, slik HSDs farvannsbeskrivelse tilsier, og ikke 27 knop gjennom Litlasvinøysundet ved Ranavik.

FÅR BOT: 10.000 kroner i bot er straffen Politimesteren i Hordaland vil gi «Baronessa» kapteinen Jan Nessa.
Lena Vermedal (arkiv)