En allianse mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet vil sørge for at det blir konkurranse om hurtigbåttrafikken i Hordaland.

De fire partiene har flertall i det nye fylkestinget. Den makten skal brukes til å legge hele kollektivtrafikken ut på anbud.

Flertallet vil ikke ha noen fireårige avtale med HSD (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap), slik som det forrige fylkestinget vedtok i desember i fjor.

I første runde skal hurtigbåttrafikken ut på anbud. Varaordfører Tom-Christer Nilsen regner med at anbudskonkurransen vil være avgjort til sommeren.

At hurtigbåttrafikken skulle legge ut på anbud fra neste år, kommer overraskende på HSD. Det bekrefter sjef for hurtigbåtvirksomheten i HSD, Harald Aarø:

— Det vi forholder oss til er at vi skal inngå en fire-års avtale fra neste år.

Tom-Christer Nilsen anslår at de fylkeskommunale subsidiene til hurtigbåttrafikk beløper seg til rundt 40 millioner kroner, og at en anbudskonkurranse vil kunne kutte subsidiene med 10 prosent.

I fjor konkurrerte alliansen HSD/Stavangerske om å overta hurtigbåttrafikken i Møre og Romsdal, som inntil da var hjemmemarkedet for Fjord 1-konsernet.

Fjord 1 vant konkurransen på hjemmebane. Nå ser Fjord 1-direktør Olav Smørdal frem til å utfordre HSD på HSDs egen hjemmebane.

Han tror også andre ferge- og hurtigbåtselskapet vil melde seg på i kampen om markedet i Hordaland.

Da flertallet i det gamle fylkestinget i fjor sa nei til å sette kollektivtrafikken i Hordaland ut på anbud var både busstrafikken og hurtigbåttrafikken medregnet. Men fordi det har tatt tid å utrede hvordan hurtigbåtrutene skal gå i fylket er det ennå ikke inngått en avtale om hurtigbåtene.

Det gir det nye flertallet muligheten til å legge hurtigbåttrafikken ut på anbud allerede neste år.

KONKURRANSE TRUER: Fra neste sommer kan HSD være ute av hurtigbåtmarkedet i hjemfylket. Det nye flertallet i fylkestinget vil legge hurtigbåttrafikken ut på anbud. Her er HSDs «Draupner» i full fart.<p/> ARKIVFOTO: LENA VERMEDAL