HSD har hyret inn et eget konsulentfirma som skal granske bedriftskulturen i selskapet. I juni fikk samtlige 2400 ansatte utlevert et spørreskjema der de skulle svare på 60 spørsmål om sin oppfatning av ulike sider ved arbeidsplassen sin. Noen av spørsmålene dreide seg om forholdet til selskapets ledelse.

Konsernledelsen har nå fått resultatene fra undersøkelsen. Bergens Tidende er kjent med at det, særlig fra HSD Sjø, fremkommer flere kritiske bemerkninger om hvordan de ansatte oppfatter konsernledelsen.

«Skal presenteres internt»

Konsernsjef Dagfinn Neteland vil verken benekte eller bekrefte BTs opplysninger.

— Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere innholdet eller løsrevne bruddstykker fra undersøkelsen. Dette skal først presenteres og behandles internt. Vi er en stor organisasjon, og det er viktig at vi når ut til alle før vi eventuelt letter på sløret offentlig, sier Neteland.

— Men føler du at du har de ansattes tillit?

— Absolutt, svarer Neteland kontant.

Heller ikke Jakob Utne, hovedtillitsvalgt for de HSD-ansatte som er organisert i Sjømannsforbundet, ønsker å kommentere innholdet i medarbeiderundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen blant de ansatte er foretatt før den siste fyllesaken fra M/F «Os». I etterkant av den karakteriserte informasjonsdirektør Arild Sondre Sekse mannskapet som «tette i pappen», mens konsernsjef Neteland snakket om en «ukultur» i HSD Sjø. Utsagnene har neppe styrket posisjonen deres hos mange av de sjøansatte.

Årlige undersøkelser

— Vi skal huske på at HSD har en rekke hendelser bak seg de siste årene. Da er det naturlig at de ansatte har klare oppfatninger av sin egen arbeidsplass, sier Neteland.

HSD-ledelsen har til hensikt å gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser. De ansatte skal få servert de samme 60 spørsmålene hver gang.

— På den måten håper vi å kartlegge om vi er et selskap i fremgang og forbedring. Samtidig gir det oss en pekepinn på om avstanden mellom ledelse og ansatte er for stor. Målet er å gjøre den så liten som mulig, understreker konsernsjef Dagfinn Neteland.

Vil lytte til passasjerene

Det er ikke bare de ansatte som skal få si sin mening om HSD. Selskapet skal også foreta markedsundersøkelser blant de reisende.

— Vi ønsker absolutt å lytte til hva passasjerene synes om oss, sier konsernsjefen.

Selskapet har allerede hatt noen «følere» ute blant reisende med Flaggruten.