I dag er også eks-konen HIV-smittet. Det er foreløpig uvisst om parets barn også har fått sykdommen. ý Det har selvsagt vært en belastning for kvinnen å leve med sykdommen, og samtidig være i uvisse om barnet kan være smittet, sier bistandsadvokat Espen Børjesson.

Får erstatning

Retten mener mannen ikke gjorde nok for å avvise kvinnen da hun ville ha sex med ham. Nå må 42-åringen sone tre måneder i fengsel, mens tre måneder av straffen er gjort betinget. I tillegg må han betale eks-konen 30.000 kroner i erstatning.

42-åringen traff kvinnen i Thailand, der hun arbeidet på en bar. De hadde samleie uten at han brukte kondom. Mannen hadde på det tidspunktet en HIV-diagnose, og dette skal han ha fortalt kvinnen.

Ifølge dommen fikk hun se både en legeerklæring og mannens medisinskap. Likevel skal 42-åringen ha hatt store problemer med å avvise henne.

Han forklarte i retten at han var fysisk underlegen, at han var redd henne, og at han nærmest ble voldtatt.

Retten mener imidlertid at mannen kunne lagt seg mer i selen for å unngå samleie: «Det er åpenbart at tiltalte, som var edru, kunne ha gjort mer for å unngå å ha sex med fornærmede», skriver dommerfullmektig Håkon Brækhus.

Kritikk av politiet

Retten finner det ikke bevist at kvinnen ble HIV-smittet av 42-åringen, men mener hun kan ha fått sykdommen på andre måter. Mannen ble imidlertid dømt for å ha utsatt henne for risikoen.

Politiet får kritikk både i dommen og fra bistandsadvokaten, fordi etterforskerne ikke har funnet ut om 42-åringen faktisk var smittekilden.

«Det er en svakhet ved bevisførselen at det ikke er foretatt noen sammenlikningstest mellom virustypen henholdsvis fornærmede og tiltalte er smittet av», heter det i dommen.

— Politiarbeidet kunne med enkelhet vært gjort bedre, sier bistandsadvokat Børjesson.

Da kvinnen ble gravid, giftet de to seg. Mannen forklarte at han ønsket at kvinnen skulle komme til Norge hvor hun kunne få et bedre behandlingstilbud enn hun ville fått i Thailand. Ekteparet er i dag separert.

Retten mener det er formildende at mannen tok ansvar for kvinnens situasjon og fikk henne til Norge.

Årsaken til det relativt lave erstatningsbeløpet er at retten ser flere formildende omstendigheter, blant annet at mannen forsøkte å varsle om at han var smittet, og at kvinnen til tross for dette skal ha tatt initiativ til sex. Børjesson mener likevel 30.000 er altfor lite.

— Dommen tar ikke tilstrekkelig hensyn til det presset disse kvinnene lever under når det gjelder sosiale kår. Det er ikke utenkelig at erstatningssaken blir anket, sier bistandsadvokaten.