Fredag ettermiddag ble en mann i begynnelsen av 30-årene varetektsfengslet i fire uker. De to første må han tilbringe i full isolasjon.

Mannen ble pågrepet under politiets aksjon mot lokalene til Hells Angels i Helldalen torsdag.

Politiadvokat Magne Sylta ba om lukkede dører i fengslingsmøtet.

— Vi står foran en omfattende etterforskning, og har behov for å holde kortene tett til brystet.

Taus om siktelsen

Mannen som ble pågrepet har status som siktet, og er blitt avhørt.

— Det dreier seg om en straffesak mot en konkret person, som har Hells Angels-medlemskap.Sylta sier han ikke kan gi informasjon om hva siktelsen mot mannen går ut på, eller hva som har kommet frem i avhør.

— Det er på grunn av veldig sterke etterforskningsmessige hensyn, sier han.

Anket fengslingskjennelsen

BT vet imidlertid at mannen er siktet etter den såkalte familievoldparagrafen i straffeloven, som har en strafferamme på fengsel i inntil fire til seks år.

Rent konkret skal mannen, etter politiets mening, gjentatte ganger ha truet, og utøvd vold mot, sin tidligere samboer.

Dette skal ha pågått over flere år, mener politiet.

Mannens forsvarer, Cathrine Carlsen-Raftevoll, sier hun og hennes klient er høyst uenig med fengslingen. Han anket fengslingskjennelsen på stedet.

— Vi kommer ikke med noen ytterligere bemerkninger på dette tidspunktet, sier hun.

Unntatt offentlighet

Fredagens fengslingsmøte ble behandlet bak lukkede dører.

Dommeren etterkom også aktors ønske om atkjennelsen fra fengslingsmøtet skulle unntas offentlighet.

— Det er tidlig i etterforskningen, og fornærmedeog siktedes omgangskrets skal avhøres, var begrunnelsen.

I tillegg viste tingrettsdommeren til hensynet tilprivatlivets fred, og at det ville komme frem sensitive, personlige forholdunder fengslingsmøtet.

Én ble løslatt

Også en annen mann ble pågrepet torsdag. Han ble senere på dagen løslatt av politiet, men siktelsen mot ham opprettholdes, opplyser politiadvokat Sylta.

— Siktelsene mot de to er forskjellige, sier han.

- Er det aktuelt med flere pågripelser?

— Det vil jeg ikke kommentere.

Brukte makt

Det var cirka klokken 10.10 torsdag politiet tok seg inn i lokalene til Hells Angels i Helldalen.

INNSATSLEDER: Kjetil Øyri ledet aksjonen i Helldalen torsdag.
GERHARD FLAATEN

En mann som jobber i nærheten av klubbhuset i Helldalen, sier at han merket at noe var på gang i går morges da han hørte det han oppfattet som mange ruter som ble knust.— Jeg så ut døren, og da var det fullt av politi her. De hadde sperret av veien og gikk med hjelmer og alt.

Innsatsleder Kjetil Øyri bekreftet at politiet brukte makt for å ta seg inn i lokalene.

- Vi måtte ta ett vindu for å komme oss inn. Sett fra vår side har dette gått greit for seg, sa han.

Omfattende ransaking

Politiet hadde på forhånd innhentet tillatelse til å gjennomføre ransakingen gjennom en kjennelse fra Bergen tingrett.

- Det er store lokaler, så vi har en god jobb foran oss, sa innsatslederen.

Politiet gikk, i tillegg til klubblokalene, gjennom to biler som sto parkert på parkeringsplassen utenfor, og søkte blant annet med hund.

Torsdag ettermiddag var politiet fremdeles på stedet. Da hadde tjenestefolk med og uten uniform lagt flere beslag i bilene.

Det var strengt vakthold på stedet, og BTs journalist ble bedt om å legitimere seg for politiet.

Politiadvokat Sylta opplyser at de fredag ikke har noen pågående aksjon mot lokalene ved Hardangerveien i Helldalen.

- Klubben ikke målet

Seksjonsleder for organisert kriminalitet, Jørn Solsvik, bekreftet i går at personene har tilknytning til klubben. Han understreket videre at det ikke er HellsAngelssom klubb politiet har aksjonert mot.

- Det har ikke noe med at det er en MC-klubb å gjøre, det er en enkeltperson som har gjort noe straffbart, sa Solsvik.

Seksjonen for organisert kriminalitet etterforsker blant annet større narkotikasaker.

BT har vært i kontakt med talsperson Egil Holmefjord iHellsAngelsMC Bergen, men han ønsker ikke å kommentere gårsdagens politiaksjon.

Holmefjord opplyser kort at han er i utlandet, og at han ikke vet noe om saken.

BESLAG: Politiet gjorde flere beslag i klubblokalene.
GERHARD FLAATEN
RANSAKET: Politiet gikk gjennom to biler på parkeringsplassen utenfor klubblokalet.
GERHARD FLAATEN
SØKTE MED HUND: En hundepatrulje var med på ransakingen.
GERHARD FLAATEN
SPERRET: En av politiets biler sperrer broen som går fra hovedveien og til lokalene.
GERHARD FLAATEN
FJELLHALL: Politiet ransaker lokalene til Hells Angels i forbindelse med en pågående straffesak. En person ble pågrepet på stedet.
GERHARD FLAATEN