Han nemner nabokommunen Fjell som eit døme på dette, der Framstegspartiet blei den store vinnaren med 13 representantar i kommunestyret.

Likevel hamna partiet i opposisjon, etter avtalen som blei inngått mellom Sotralista, Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet.

Sangolt seier til Kystradioen at i fleire tilfelle har forhandlingane om posisjonar gitt eit resultat som er stikk i strid med ønskjet til velgjarane.