Rektor Jan Hetterud har lenge vært bekymret for tilstanden til den gamle gymsalen på Kirkevoll skole.

Hans bekymring er ikke ubegrunnet. Etat for helsetjenester har hatt tilsyn på skolen, og konklusjonen er at gymsalen ikke bør brukes.

«Løse gipsbiter i himling på Gamle gymsal kan potensielt føre til ulykker blant brukere av salen», heter det i rapporten fra Miljørettet helsevern.

Brukes hver dag

Gymsalen brukes av 40 prosent av elevene på skolen, ca 250 elever hver uke. Bruken er ikke stoppet etter rapporten fra Miljørettet helsevern.

— Jeg har ikke forstått pålegget som at det er et forbud mot å bruke den, men at den ikke bør brukes i den stand den er, sier Hetterud.

- Er det trygt for elevene å være der?

— Ja, det mener jeg at det er. Sikkerheten er tilfredsstillende, men reparasjon er nødvendig. Blant annet burde himlingen ha vært tatt, fordi det løsner flak av maling.

Riv Skiten

Rektor mener den gamle bygningsmassen på skolen er verneverdig og bør bevares.

— Jeg avventer en avgjørelse på hele skjebnen til denne bygningsmassen. Det skal avgjøres i løpet av 2013 har Byantikvaren sagt, i samspill med eiendomsetaten, forteller rektor.

Hele skolen ble rehabilitert i 2000, men ikke den gamle gymsalen, som bt.no skrev i forrige uke.

Skolen har også en ny gymsal, som ble bygget på 90-tallet. Men der er det ikke plass til alle elevene ved skolen, som er kombinert barne- og ungdomsskole.

— Vi har brukt gymsalen lenge. Kommunen har sagt at det skal bli avklart hva som skal skje med den, vi får regne med at det skjer, sier Hetterud.

Kan bli stengt

Rune Haugsdal, kommunaldirektør for eiendom og utbygging, er opptatt av at kommunen må avklare om gymsalen skal brukes videre eller ikke.

— I utgangspunktet er det Etat for eiendom sin vurdering at bygget ikke skal brukes. Vi registerer at rektor mener at man har behov for arealet. Da får vi løfte saken og avklare om det er behov for å bruke den gamle gymsalen, sier Haugsdal.

Han mener det bør komme en klargjøring om bygget skal tas i bruk etter jul eller ikke. Da må bygget i tilfelle rustes opp.

- Er det trygt for elevene å være i den gamle gymsalen?

— Jeg registrerer at rapporten sier det er en fare for at det kan falle ting ned fra taket. Elevene bør ikke ferdes i områder der det er er fare for at ting kan falle ned på noen.

- Er det aktuelt å stenge gymsalen frem til det er avgjort om den skal brukes?

— Vi må ha en dialog med rektor og klarlegge hvilken risiko det er snakk om. Hvis det er risiko for at noen kan bli skadet, er utgangspunktet at vi ikke bruker lokaler der det er risiko for skade.

Kan komme stengningsvedtak

Avdelingsleder Sonja Skotheim i Miljørettet helsevern blir overrasket når hun får høre at gymsalen fremdeles er i bruk.

— Vi fikk opplyst da vi var der fra Etat for eiendom at den ikke skal brukes. Forutsetningen for å bruke den er at det blir gjort tiltak slik at den oppfyller forskriftene, sier hun til bt.no.

Hun skal nå ta kontakt med både rektor og Etat for eiendom.

— Vi må vurdere om vi må ut med stengningsvedtak for å være helt sikker på at den ikke blir brukt.