Elevundersøkelsen er tegner et tydelig bilde av hvilke fag som er mest populære. Gym topper listen tett fulgt av kunst— og håndverk, musikk og heimkunnskap.

Engelsk og samfunnsfag sniker seg så vidt foran naturfag og matematikk. Nederst på listen finner vi norsk, KRL og fremmedspråk.

— Det er ikke så rart. Dette er trivselsfag. De gir et pustehull, mener heimkunnskapslærer Inger Johanne Andersen på Ortun skole.

Skal mange trives sammen, må man vite å oppføre seg. Det mener den oppvoksende slekt at de gjør.

Nesten seks av ti kan fortelle at de svært ofte eller alltid er hyggelige mot lærerne sine. Resten er stort sett «ofte» hyggelige. En av ti er kun hyggelige mot lærerne av og til, sjelden eller aldri.

Litt dårligere synes elevene at det står til med lærernes opptreden. Drøyt fire av ti elever synes lærerne svært ofte eller alltid er hyggelige mot dem.