Straffen er samtidig ett år høyere enn Nordhordland herredsrett kom frem til for ett år siden.Lagmannsretten slår fast at drapet på Yngve Elvik ved Gjervik i Lindås kommune for to år siden fremstår som en ren henrettelse, uten noen som helst formildende omstendigheter.Retten legger til grunn at Guttormsen hadde hjelp, men selv sto for likvidasjonen. Dommerne konkluderer med at Truls Guttormsen både tilførte Elvik et dødelig slag i hodet, trolig med en stein, og skjøt ham i munnen med en haglladning.Førstestatsadvokat Walter Wangbergs argumentasjon om motivet for drapet, ble trodd til minste detalj. Lagmannsretten slår fast at det er snakk om et planlagt drap hvor hovedmotivet har vært Yngve Elviks tysting på Guttormsen i en narkosak fra 1992. «Fornærmede ble nærmest lokket i en felle», heter det i dommen.Aktor Wangberg fikk imidlertid ikke retten med på å sende Guttormsen bak murene i 21 år. Førstestatsadvokaten la ned slik påstand etter å ha konferert med Riksadvokaten. Begrunnelsen var tiltaltes forsøk på å kaste skyld over på en annen, navngitt person, og de strenge dommene i Orderud— og Åsane-saken.Retten fant det vanskelig å plusse på med noen ekstra år fordi det ikke har skjedd noen særskilt etterforskning rundt de angivelig falske anklagene Guttormsen kom med kort tid før rettssaken. Lagmannsretten viser ellers til at det kan bli en balansegang mellom hvor langt tiltalte kan gå i å prøve og bevise egen uskyld mot det vern andre har mot urette beskyldninger.- På dette punktet har retten vært edruelig og fornuftig, sier Guttormsens forsvarer, advokat Odd Drevland.Førstestatsadvokat Walter Wangberg aksepterer at han ikke fikk medhold i sin påstand om fengsel i 21 år.- Orderud- og Åsane-dommen er ennå ikke rettskraftige. I tillegg er det korrekt at det ikke har vært noen bevisførsel rundt det vi oppfatter som falske anklager fra Guttormsens side, sier Wangberg.Han ser ikke bort fra at det blir reist ny straffesak mot Guttormsen for at han, etter påtalemyndighetens syn, uriktig har anklaget en uskyldig person for å ha utført drapet på Yngve Elvik.- Jeg vil ta initiativ til at forholdet blir etterforsket, sier Wangberg.Strafferammen for falsk anklage, er fengsel mellom seks måneder og åtte år. Blir Guttormsen dømt for dette, kommer en slik straff i tillegg til de 18 årene han ble idømt i går.