Det var torsdag morgen at politiet ble tilkalt til jernbanestasjonen i Bergen sentrum. Der tok de hånd om fire afrikanske gutter.

— De har opplyst at de er i familie. To av dem er 16 år, en 17 og den yngste har fortalt at han er 14 år, sier Arne Fjellstad, politijurist ved utlendingsavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Ba om brød

Han understreker at guttene ikke er siktet for noe kriminelt, men de har ikke lovlig opphold i Norge.

— De kom fra Sverige der de har søkt asyl. Internasjonale konvensjoner regulerer slike saker. De skal tilbake til landet de først søkte asyl i, sier Fjellstad.

- Hvorfor kom de til Bergen?

— De har fortalt oss at de kom til Norge for å få et bedre liv og skolegang.

- Hvordan var tilstanden deres?

— De hadde ikke mye penger og var utsultet og trøtte. Gårsdagen gikk med til å spise og sove. De ba om «brød, brød». Vi forsøker å gi dem et tilbud der vi kan ha kontroll over dem, inntil de returneres til Sverige, sier Fjellstad.

Det kan tidligst skje om to uker.

Munnhuggeri

Han forteller at de var blindpassasjerer på nattoget. Guttene oppholdt seg inne på toget og forsøkte å skjule seg for konduktøren, blant annet ved å gjemme seg bak stoler og på do.

— Det oppsto munnhuggeri, og politiet ble tilkalt, sier Fjellstad.

Fredag starter fengslingsmøtet i Bergen tingrett.

— Vi har arbeidet med å skaffe egnede oppholdsplasser for dem. Den yngste er tatt hånd om av barnevernet. Vi ser flere og flere unge på drift mellom europeiske land, men det er sjelden vi pågriper så mange som fire, forteller Fjellstad.

Sårbar situasjon

Han forteller at saken har høy prioritet hos politiet.

— Vi har ingen grunn til å ikke tro på det de forteller, at de ønsker et bedre liv her i Norge. De har sagt at de er misfornøyd med hvordan de ble tatt imot i Sverige, men jeg vet ikke hva det konkret går på.

— Disse ungdommene er i en svært sårbar situasjon. De har ikke voksne å støtte seg til og er på driv, sier Fjellstad.

- Strider mot Barnekonvensjonen

Advokat Steinar B. Yndestad forsvarer guttene. De skal være i familie, og to av dem har opplyst at de er brødre. De kommer fra Nord-Afrika.

— Jeg er opptatt av at det presenteres et godt opplegg for dem. Å fengsle barn strider mot Barnekonvensjonen. Den yngste er allerede tatt hånd om, slik at han skal ikke fremstilles for fengsling, sier Yndestad.

— De har jo vberken mat, penger eller husrom her, legger han til.

- Hva tenker du om at de har sittet på glattcelle i et døgn?

— Det er ikke bra.

Yndestad forteller at han ikke er kjent med at barna skal være ofre for menneskehandel. Heller ikke politiet har antydet det overfor BT.

— Men de kan jo lett bli utnyttet hvis de ikke tas hånd om, påpeker forsvareren.