— Vi ser denne utviklingen blant elever i ungdomsskolen. Når jentene drikker mer, må guttene finne nye måter å hevde seg på, mener undervisningsleder Arne Klyve ved Bergensklinikkene.

— De fleste som prøver narkotika, blir ikke hengende ved det, sier Arne Klyve. Han mener at alkohol fortsatt er det største problemet.