Fjoråret var det første hele driftsåret for Felix-prosjektet, som skal sette søkelys på mannlig prostitusjon i Bergen. Prosjektet ble etablert i august 1999 og skal pågå til nyttår. Felikx-prosjektet Prosjektledelsen har selv hatt kontakt med 22 menn og gutter som sier at de enten selger eller kjøper sex i Bergen.Felix-prosjektet har gjennomført en rekke møter med blant andre sosialkontorer, politi, kriminalomsorgen, barnevern, Utekontakten og de homofiles organisasjoner i byen.Tilbakemeldingene fra møtene bekrefter at de aller fleste har hatt kontakt med gutter med prostitusjonserfaring. Men kunnskapen om temaet og tilnærmingsmåter til problemet er dårlige, heter det i årsrapporten.Ifølge rapporten hadde omsorgsbasen, som Kirkens Bymisjon driver for rusbelastede kvinner i Bergen sentrum, 870 overnattinger i fjor. Det er 100 flere enn året før. 23 nye kvinner fra rusmiljøet kom til som nye brukere i løpet av året. Nesten halvparten av kvinnene er uten bopel, og hele 88 prosent av dem er opiat-misbrukere, der heroin dominerer. 60 prosent av kvinnene har opplyst at de har protstitusjonserfaring.