Fem av seks unge bilførere som mister livet i trafikken, er menn. Mange av tenåringsjentene som dør, sitter på med en gutt.

— Det typiske for disse ulykkene er at de skjer i forbindelse med helg. Sjåføren er uerfaren, farten er høy og det er mange i bilen, sier Carina Ophus i Trygg Trafikk.

Siden 2000 har ti kvinner i alderen 15-24 mistet livet på veiene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bare to av dem satt bak rattet. De åtte andre var passasjerer eller myke trafikanter.

I samme tidsrom har 63 unge menn mistet livet. 50 av dem kjørte selv.

Tendensen er den samme på landsbasis. Fra 2005 til 2009 omkom 32 jenter mellom 15 og 19 år. Halvparten var passasjerer, og de aller fleste sjåførene var unge menn.

- Har eldre kjærester

— Grovt sett sier vi at unge menn dør som bilførere, mens unge kvinner dør som deres passasjerer, sier Ophus.

Hun tror det henger sammen med at jenter ofte har venner og kjærester som er eldre. Men ulike interesser har også betydning, tror hun.

— Gutter og jenter bruker bilen på forskjellige måter. For jenter handler det om transport fra et sted til et annet. Gutter bruker i større grad bilen som et treffsted, sier Ophus.

Som leder av «Jentenes trafikkaksjon» jobber hun med å få jenter til å ta større ansvar for egen sikkerhet på veiene. Jentene som deltar følges opp i tre år fra de er 16. De får brev med informasjon og har tilgang på et lukket nettsamfunn der de kan utveksle erfaringer.

— Det handler ikke bare om egen atferd, men også om å bremse venner som trår for hardt på gasspedalen. Når jentene har mer kunnskap, blir det lettere å si ifra, sier Ophus.

Strides om effekten

Prosjektet startet i 2007, og Ophus er overbevist om at kampanjen virker. Deres egne spørreundersøkelser viser at jentene har lært mye og blitt flinkere til å si nei til råkjøring.

— Jeg snakker med jentene daglig, og tilbakemeldingene er bare positive. Jentene som er med snakker om og minnes på trafikksikkerhet hele tiden, sier Ophus.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt konkluderer derimot med at «det er lite som tyder på at aksjonen har hatt effekt på jentenes holdninger, kunnskap og atferd».

— Her er vi uenige med forskerne. De har kanskje ikke klart å påvise at jentene er blitt mer trafikksikre, men det betyr ikke at det ikke har skjedd en holdningsendring. Kanskje er det også for tidlig å gjøre en slik undersøkelse allerede nå, sier Ophus.

Ber jentene si ifra

Steinar Sellevold (bildet), regionsjef i Norsk Luftambulanse, jobber med mye med holdningskampanjer blant unge sjåfører. Han bruker den samme strategien.

— Vi vil at jentene skal si ifra når det går for fort. At de nekter å sitte på, og gir tydelig melding om at dette finner de seg ikke i, sier han.

— Da er det mulig guttene hører etter. Det er jo ikke så moro å tøffe seg alene.

Sier du ifra om du sitter på med en råkjører? Diskuter i kommentarfeltet.

UTFORKJØRING: Camilla Myren (15) omkom og tre andre ungdommar ble skadd i denne ulykken i Stryn i 2008. FOTO: Jan Ivar Vik