Bergen Venstre er sinte etter møtet, og sier de ikke vil gå i tog på Kvinnedagen.

Det var på parolemøtet for 8. mars på mandag at lederen for AUF Hordaland ble nektet stemmerett for hva som skulle bli slagordene på årets Kvinnedag i Bergen. Grunnen var at han ikke er kvinne.

– Om det er slik at vi ikke får være med å kjempe for kvinners rettigheter fordi vi har feil kjønn, føler jeg at vi ikke lever i 2007, sier en oppgitt Vevle.

– Ekskluderer kvinner også

Blant rundt 40 fremmøtte var han en av åtte menn. Han stilte opp for å komme med forslag til paroler på kvinnedagen, men ble overrasket da han ikke fikk være med å stemme over de fremlagte forslagene.

– Kvinnedagen handler om kvinnekamp, men også om likestilling. Da er det rart at menn ikke får være med på lik linje med kvinner, sier Vevle.

Møtet ble arrangert av 8. mars-initiativet, en løst sammensatt gruppe av flere organisasjoner og enkeltpersoner som sammen planlegger og gjennomfører 8. mars i Bergen.

Han får støtte av Bergen Venstre og Unge Venstre, som også føler seg ekskludert etter møtet. De mener det bryter med en lang tradisjon å frata menn stemmerett, og at også kvinner ble ekskludert fra Kvinnedagen på mandag. Årsaken til det er den ene av fire hovedparoler som ble vedtatt: «Kriminaliser horekundene nå».

– Det er et politisk budskap vi er dypt uenige i. Hovedparolene skal være samlende for hele toget, og en slik parole er ikke det, sier Sara Henriksen som er andre kandidat for Bergen Venstre.

– Må være slik

Hun var på møtet og mener budskapet på Kvinnedagen ekskluderer store kvinnegrupper. Resultatet blir at Venstre ikke vil delta i toget på Kvinnedagen, ifølge Henriksen.

Ellen Hagen var ordstyrer på møtet og sitter i arbeidsutvalget for 8. mars-initiativet. Hun peker på at det ble vedtatt på møtet at gutter ikke har stemmerett, og forklarer det med oppbyggingen av en samling som 8. mars-initiativet.

– En løs organisasjon som dette har ingen ledelse eller noen skrevne regler å forholde seg til. Da bestemmer man alt på møtet blant dem som er fremmøtt. På mandag tok vi en avstemning på om menn skulle få talerett og stemmerett. Resultatet ble at de fikk talerett, men ikke stemmerett, sier Hagen.

Det er med andre ord flertallet blant de fremmøtte som bestemmer parolene og som tok beslutningen om at menn ikke har stemmerett. Hun mener ikke Vevle har grunn til være opprørt.

– Vevle og AUF fikk parolen sin gjennom, de skal få holde appell på Kvinnedagen og han fikk også rett til å kommentere og si sin mening på møtet, sier Hagen.

Skal evalueres

At Venstre og Vevle føler seg ekskludert, er et resultat av at man ikke kan treffe alles ønsker, mener Hagen. Hun ønsker ikke å krangle med noen, og at det ikke burde være nødvendig når det er et flertall som har bestemt.

– Slik vil det alltid være. Jeg skulle ønske de kunne forholde seg til flertallet, sier hun.

Sara Henriksen i Bergen Venstre varsler at de vil ha en diskusjon om hvordan 8. mars blir arrangert i Bergen. Dette ønsker Hagen velkommen på et evalueringsmøte som blir holdt etter Kvinnedagen.

Brekke, Eirik