Dette viser en ny studie gjennomført i Bergen i fjor.

— Alle barn fra null til seksten år med brannskader i Bergen kommune ble registrert. I tillegg kommer info om tidsrom og hva som hadde skjedd, sier Hallvard Vindenes, seksjonsoverlege på plastikk kirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Det er medisinerstudentene Eli Leirdal Hoem og Brita Luggenes som leverte inn studien. Vindenes og Christina Brudvik ved Bergen legevakt var rettledere.

— I tillegg til funnene om at guttebarn mellom null og to er mest utsatt, ble det også registrert at de fleste skadene skjedde i tidsrommet mellom klokken 15.00 og 19.00, sier Vindenes.

Mer aktive enn jenter

De aller fleste brannskader i den yngste aldersgruppen skyldes kontakt med varme overflater eller skålding.

— Skålding er noe som skjer plutselig, helt uventet. Alle foreldre har sin historie å fortelle, og den om Marcus Haugland Kleppe er veldig typisk, sier Einar Eriksen, seksjonsoverlege ved brannskadeavsnittet på Haukeland.

Hvorfor gutter er særlig utsatt, har han ikke noe konkret svar på.

— Erfaringsmessig er gutter mer aktive enn jenter, sier han.

Ifølge Eriksen er Marcus en av de heldige, fordi arrene både er beskjedne og lite synlige.

— Det er viktig at folk forstår hvor dramatisk skålding kan være. Skader mot ansikt, hals og hender er ikke sjelden og forårsaker ofte større konsekvenser, sier han.

Vil få i gang kampanje

Anne Berit Guttormsen, seksjonsoverlege for intensivmedisin ved Haukeland, sier seg enig.

Hun vil gjerne ha i stand en kampanje rettet mot foreldre for å forebygge skåldingsskader hos barn.

— Folk aner ikke konsekvensene av varmt vann, sier Guttormsen.

Både hun og Eriksen er enige i at denne formen for brannskade kan forebygges ved enkle grep og ekstra årvåkenhet.

— Klarer vi å få ned tallet, kan mye sorg og lidelse hos barn og pårørende avverges, sier Guttormsen.