I Nordhordland tingrett innrømmet 16-åringen at han i august kjørte beruset og uten gyldig førerkort, i en uregistrert bil.

Dommerne mener det er formildende at han tilsto fyllekjøringen, og at han skal ha tatt et valg om å ikke drikke mer.

16-åringen dømmes derfor til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 2000 kroner.

Nordhordland tingrett mente det ville være et uforholdsmessig inngrep å frata 16-åringen retten til å kjøre moped, men har gitt ham en sperrefrist på to år for andre typer førerkort.

16-åringen vedtok dommen på stedet.