Gunnar Bakke og kommunerevisor Monika Amundsen er i åpen konflikt med hverandre. Bakke mener hun bedriver en svertekampanje.

— Kommunerevisjonen har et åpenbart hevnmotiv mot meg som person, sier Bakke til BT.

I gårsdagens kontrollutvalg la Amundsen frem et hemmeligstemplet notat. BT omtalte notatet tidligere i uken. Det inneholder påstander om at havnedirektører er blitt presset ut av jobben sin, fordi de ikke ville gi lukrative eiendommer til Bergen kommune.

En rekke andre momenter kommer frem i notatet. Blant annet Gunnar Bakkes forhold til en ansatt i havnevesenet, Christina Brunner, mens han var styreleder i Bergen og Omland Havnevesen (BOH). Deloitte har gjennomført en habilitetsvurdering av Bakke. Rapporten som ble lagt frem i fjor, frikjente Bakke. Siden den gang har kommunerevisjonen krevd å få utlevert intervjureferatene fra Deloitte. Revisjonen mener det private revisjonsselskapet har utelatt viktige faktorer.

Usant og udokumentert

Notatet med disse opplysningene presenterte Amundsen for kontrollutvalget. Bakke reagerer sterkt på innholdet i notatet:

— Det er en rekke usanne og udokumenterte påstander, undertegnet kommunerevisjonen, som har et åpenbart hevnmotiv mot meg som person.

Det er en rekke usanne og udokumenterte påstander, undertegnet kommunerevisjonen. Gunnar Bakke

Bakke mener notatet er laget for å sverte ham som politiker og mener det er lekket fra revisjonen til BT.

— Det er ganske alvorlig at man sender slike ting med en slik ordlyd til media. Det bør stilles krav om habilitetsvurdering av kommunerevisoren.

Bakke viser til at Deloitte har vurdert ham habil.

Christina Brunner ønsker ikke å kommentere innholdet i notatet.

— Kommunerevisjonen bedriver personforfølgelse og trakassering av meg, sier hun.

Utelot viktig intervju

Bakke var styreleder i BOH da det i september 2009 dukket opp en varslingssak mot daværende havnedirektør Gunvald Isaksen. Brunner sto bak varslingen. Senere ble det kjent at Bakke og Brunner var kjærester. I Deloitte sin habilitetsvurdering står det at de to ikke ble sammen før sensommeren 2010, lenge etter varslingssaken.

I kontrollutvalget la Amundsen frem et intervju med Gunvald Isaksen, som ikke er nevnt i rapporten.

«I dette intervjureferatet fremkommer det at Isaksen på et tidspunkt før varslingssaken oppsto, fikk en telefon fra Bakke. Bakke tok i denne samtalen opp at det var personer i BOH som hadde sagt ting som ikke passet seg å si til ansatt A (Christina Brunner, red.anm.). Isaksen fikk beskjed fra Bakke om at de ansatte ikke måtte snakke til henne slik som de hadde gjort. Denne opplysningen fremkommer ikke i Deloitte sin rapport».

Kommunerevisjonen viser også til flere andre intervjureferat som omhandler Bakke og Brunner sitt forhold, som ikke er nevnt i rapporten fra Deloitte.

Risikovurdering

Monika Amundsen avviser på det sterkeste at hun eller noen i kommunerevisjonen har lekket notatet.

— Man må bare gjøre de undersøkelser mot min person og kommunerevisjon som man ønsker. Men jeg er 100 prosent sikker på at ingen her har lekket dette.

Hun sier det ikke ligger noe hevnmotiv bak fremleggelsen av notatet.

— Rapportering av funn er jobben vår.

- Hvorfor ba dere om referatene fra Deloitte?

— Vi hadde rett på arbeidspapirene fra Deloitte, i henhold til vår rammeavtale med selskapet. Alle arbeidspapirer jeg som kommunerevisor har tilgang til, har betydning for min risikovurdering av kommunen, sier Amundsen.