— Dette er tragisk. Da jeg åpnet Matfestivalen tidligere på dagen uttrykte jeg sorg over Skuteviksbodene som var borte. Når det nå har skjedd igjen er det selvfølgelig veldig trist, sier ordføreren.

Han mener ansvaret for sikkerheten i sjøbodene nå må avklares.

— Dette bør fordeles mellom kommunen, fylkeskommunen og staten. Penger er ikke det vi har mest av i kommunen, men vi må være med og ta vår del av ansvaret, sier Bakke.

— Kan du love bedre vern av sjøbodene i framtiden?

— Jeg kan love å sette det på dagsorden. Vi har fått en krafitg påminnelse om hva som kan skje og jeg tar gjerne nitiativet til en skikkelig diskusjon om dette.