1. mai, barnebesøk og ballonger er det verste Anne Britt Hasselquist (45) vet. Hun kan dø av det.

Anne Britt Hasselquist jobbet som frivillig mannskap i Røde Kors ambulansetjeneste i 13 år, fra 1982 til 1995. Da var helsen hennes knekket av lateksallergi, forårsaket av hanskene i sykebilene. Nå er hun erklært 100 prosent arbeidsufør etter kontakt med lateks. Klage— og ankeenheten for Fylkestrygdekontoret i Hordaland har slått fast at lateksallergi er en yrkesskade som kan gjøre folk varig uføre.

Befrielse

Anne Britt Hasselquist var forberedt på å gå til Trygderetten med sin sak, men fylkestrygdekontoret imøtekom anken hennes. Nå slipper hun påkjenningen ved en rettssak, og det er hun glad for.

— Jeg mistenkte i flere år at plagene mine hadde noe med lateksen å gjøre, og det var en befrielse å få slått fast at det virkelig forholdt seg slik. Men helsen er ødelagt, og det kan ikke forandres, sier hun til Bergens Tidende.

Kan ikke ta buss og fly

Hverdagen hennes dreier seg stort sett om en ting: å passe på å unngå ting som inneholder lateks. Hun har ikke tatt buss, fly eller tog på mange år, for der er det alltid mye som inneholder lateks. Hun går lange omveier når hun ser en ballongselger på Torgallmenningen, hun går aldri i bursdagsselskap, og hun må passe seg vel for alt fra telefoner, fjernkontroller, betalingsautomater, gummistøvler, tape, viskelær, badetøy og blyanter med «gripegummi». En masse ting som de fleste andre betrakter som uskyldige selvfølgeligheter i en moderne hverdag, er livsfarlige for henne.

Døden nær mange ganger

— Å gå på butikken er en lek med livet. Jeg vet aldri hva jeg kan støte på der, sier hun.

Flere ganger har hun vært døden nær fordi hun uforvarende har kommet i kontakt med lateksstoffer. Det som skjer da er at hun går i såkalt anafylaktisk sjokk, en svært alvorlig allergisk reaksjon som kjennetegnes ved at tunge, munnhule og svelg svulmer kraftig opp slik at hun ikke får puste.

— Det har vært på hengende håret noen ganger, sier hun.

Hun har nesten ikke tall på hvor mange ganger hun har vært akuttinnlagt med livstruende allergiske reaksjoner.

Sykehus-skrekk

— Sykebiler og sykehus er nesten min verste skrekk. Der er det mye utstyr som inneholder lateks, og leger og helsepersonell har dessuten ofte lite kunnskap om denne formen for allergi. Det har hendt ambulansefolkene har stormet inn i stuen med latekshansker og lateksbelagt oksygenapparat for å hente meg, sier Anne Britt Hasselquist.

Mangel på merking av lateksprodukter er et konstant problem for henne.

— Det finnes ikke noe krav om merking. Det betyr at jeg hele tiden må være på vakt og aldri kan føle meg trygg. Det er en stor daglig belastning og noe som innskrenker bevegelsesfriheten min sterkt, sier hun.

Ikke bitter

— Er du bitter for at dette ble påført deg mens du jobbet som frivillig i Røde Kors?

— Jeg tenker ikke sånn. Jeg hadde en fin tid der, og klandrer ingen. Jeg tenker heller at jeg må prøve å leve så godt som mulig med de begrensninger jeg har, sier hun.

Helt fra barndommen har hun hatt allergi mot vepsestikk og enkelte matvarer, men ikke verre enn at hun var i full jobb ved siden av den frivillige ambulansetjenesten. Nå kan hun ikke engang drømme om å komme ut i jobb.

Yrkesskade gir mer trygd

Advokat Hilde Cecilie Matre i advokatfirmaet RettAdvokat har ført saken for Anne Britt Hasselquist. Hun er glad på hennes vegne, og sier til BT at det spesielle ved denne saken er at det er konstatert at lateksallergien er så omfattende at den overskygger de andre allergiene, og gir grunnlag for at hele uførepensjonen beregnes etter reglene for yrkessykdommer, noe som gir en høyere pensjonsutbetaling.

— Hvilke konsekvenser kan dette utfallet få for andre i hennes situasjon?

— Avgjørelsen vil kunne ha stor betydning for andre lateksallergikere. Da like saker som hovedregel skal behandles likt også i trygdeetaten vil også andre med alvorlig lateksallergi nå kunne ha en berettiget forventning om at deres sykdom blir tatt «på alvor». Det er også verd å merke seg at lateksallergi som blir påført i arbeid skal vurderes på selvstendig grunnlag, også der man kan ha andre allergier som i Hasselquists sak. Det sier seg selv at man vanskelig kan fungere i arbeid når man ikke kan unngå å bli eksponert for lateks, og når den allergiske reaksjonen i mange tilfeller vil være livstruende.

LIV PÅ VAKT: Anne Britt Hasselquist må hele tiden være årvåkent på vakt. Flere ganger har hun vært døden nær fordi hun har fått allergiske sjokk. Men hun er glad for seieren i trygdesystemet. - Det gjør livet litt lettere, sier hun.

LIV PÅ VAKT: Anne Britt Hasselquist må hele tiden være årvåkent på vakt. Flere ganger har hun vært døden nær fordi hun har fått allergiske sjokk. Men hun er glad for seieren i trygdesystemet. - Det gjør livet litt lettere, sier hun.
ØRJAN DEISZ