Tirsdag gikk det ut brev fra Kommunaldepartementet med beskjed om at overføringen av miljø— og landbruksavdelingene fra fylkesmann til fylkeskommune er lagt på is.

Ønsker ikke over-kommune

Først ønsker departementet å vurdere på nytt en del prinsipielle sider ved overføringen.

— Vi ønsker ikke å gjøre fylkeskommunen til en over-kommune i innsigelsessaker, sa Erna Solberg på et møte i Bergen Høyre.

Dersom regjering bestemmer seg for å snu og la fylkesmannen beholde miljø og landbruk, havner saken i Stortinget.

Løsningen kan også bli å la retten til å fremme innsigelse blir igjen hos den statlige fylkesmannen, sa Solberg.

Omveltning

Fylkeskommunene står midt i en stor omveltning. Fra nyttår blir sykehusene statlig. Samtidig har Stortinget vedtatt å tilføre fylkeskommunene disse nye oppgavene. Og fortsatt er det ikke avgjort om rusvern, barnevern og tannhelse også skal overføres fra fylkeskommunen til staten.

Høyre går inn for å avvikle hele fylkeskommunen, mens regjering vil beholde den. Kommunalminister Erna Solberg la tirsdag kveld ikke skjul på at hun håper den prosessen som pågår, vil ende med at de øvrige regjeringspartiene kommer til samme konklusjon som Høyre; at fylkeskommunen skal nedlegges.

Administrasjonssjef Ingeborg Aasbø hos fylkesmannen i Hordaland, opplyser at lite er gjort ennå med tanke på flytting. Fristen Stortinget har satt er nyttår neste år. I Hordaland dreier det seg om overføring av ca. 50 stillinger.