Midt på lyse dagen, mens to butikkansatte betjente tre kunder, kom 30-åringen løpende inn i butikken med en maske over hodet.

Han knuste skyvedørene til et av utstillingsvinduene og rasket med seg det han kunne av gull og diamanter som stod utstilt. En av ringene hadde blant annet en verdi på 30.000 kroner.

Før det var gått et minutt, var raneren ute igjen av butikken. Han løp til en bil som kjørte raskt av gårde etter ranet. Ingen av vitnene var i stand til å gi noen god beskrivelse av mannen ettersom han var tildekket En av kundene fra butikken klarte imidlertid å ta nummeret på bilen, og det ble derfor enkelt for politiet å finne raneren.

Politiet fant nemlig igjen den stjålne bilen, og domfeltes fingeravtrykk var tydelig festet både på bilen og på to tomme ølbokser i bilen.

30-åringen nektet i retten for å ha hatt noe med ranet å gjøre. Han sa at han hadde vært i bilen sammen med føreren, som var en bekjent, og drukket øl, men at han hadde bare hadde vandret omkring i Bergen sentrum da ranet fant sted. 30-åringens teori var at bilføreren hadde dratt ham inn i saken fordi han en gang hadde gitt ham bank på vegne av en venn.

Men retten festet ingen lit til tiltaltes forklaring. De finner det bevist over enhver rimelig tvil at det var 30-åringen som begikk ranet og gav ansatte og kunder i butikken en real støkk. I tillegg er mannen med alvorlige rusproblemer dømt for en rekke mindre forhold, blant annet to biltyveri og flere overtredelser av narkotikaloven.

Straffen er satt til ett år i fengsel, og raneren har allerede sittet 248 dager, så det er grunn til å tro at han snart slipper ut igjen. Han er domfelt fire ganger tidligere.

Den 46 år gamle mannen som kjørte den stjålne bilen er dømt til fengsel i åtte måneder. Han er domfelt sju ganger tidligere.