Seks kommuner i Hordaland kan vente seg en kraftig økning i veksttilskuddet i statsbudsjettet for 2015.

Dette gjelder Os, Sund, Fjell, Askøy, Meland og Øygarden.

Tjener på vekst

Veksttilskudd går til kommuner med sterk befolkningsvekst, som har ekstra utfordringer med å bygge skoler, barnehager og annen infrastruktur.

Størst økning i Hordaland får Fjell, som neste år vil få 10,37 millioner kroner i veksttilskudd, mot null i år.Os får 11,98 millioner (+7,3 mill.), Askøy 9,34 (+8,0 mill.), Meland 7,47 (+3,4 mill.), Øygarden 3,72 (+3,72) og Sund 1,21 (+1,08 mill.).

— Dette betyr mye for mange kommuner i Hordaland, sier Helge André Njåstad (Frp), som er leder for kommunalkomiteen på Stortinget.

Bergen vokser for lite

Totalt 68 vekstkommuner får et slikt tilskudd. Oslo er en av dem, ikke Bergen.

— Bergen vokser ikke fort nok. Det må bygges flere boliger, sier Njåstad.

Byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt-Nielsen (H), har tidligere klaget over regjeringens definisjon av vekstkommuner, og mener at den ikke ser Bergens utfordringer som regionsenter.

Klager på egen regjering

— Vi er veldig glad for at kommunene rundt Bergen får mer penger. Men nå håper vi at regjeringen ser storbyenes spesielle utfordringer, sa hun i en debatt mandag.

Hun viste da til at Bergen hvert år "taper" 660 millioner kroner på systemet som fordeler inntekter mellom kommunene i Norge.

— Tiden er overmoden for å se på finansieringsmodellen for kommunene nasjonalt. Dagens inntektssystem tar i alt for liten grad innover seg de utfordringer storbyene er satt til å løse. I utviklingen av større og mer veldrevne kommuner med mer ansvar, er det essensielt at kommunene blir satt i økonomisk stand til å håndtere disse utfordringene, skriver Stolt-Nielsen i en e-post til BT.

TAPER: Bergen får ikke veksttilskudd, noe som irriterer byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.
Ørjan Deisz