• Fleksiskyss er et produkt der man får 12 reiser for prisen av ti. Produktet lastes ned på Skysskortet og klippes om bord i buss eller bane.
  • Kontantskyss er et verdikort som gir 17 prosent rabatt på alle reiser. Kortet må brukes fremme hos sjåføren eller på billettautomater.
  • Periodeskyss gjeld for et uavgrenset antall reiser på en bestemt strekning eller innenfor et bestemt område. Periodeskyss er bare gyldig på et personlig Skysskort, og gjelder i 7, 30 eller 180 dager.