Mytene om regnbuen er mange. Indianerne trodde at regnbuen var broen mellom liv og død, og i første mosebok sies det at regnbuen er symbolet på pakten mellom Gud og livet på jorden.

I norrøn mytologi blir den kalt Bifrostbroen, og ses også her som forbindelsen mellom gudenes og menneskenes verdener.

Men viktigst av alt; det sies at det er gull å finne ved foten av regnbuen...

— Etter gammel norsk tradisjon heter det at det ligger en gullskatt der hvor regnbuen slutter. Problemet er jo at man aldri når dit. Men jeg vil gjerne gratulere Brann med seieren, sier en humrende Bente Gullveig Alver, som er professor i folkloristikk ved Universitetet i Bergen.

Vår oppvakte leser Ida Louise Tangenes har fått med seg denne gullmyten. Fredag ettermiddag tok hun dette bildet av Brann Stadion, og tenkte straks at gullet må være på vei hjem.

Siden rett skal være rett, må det sies at en regnbue hele tiden flytter seg med den som ser. Regnbuen er derfor et individuelt fenomen, ifølge caplex.no. To personer ser aldri den samme, og den befinner seg ikke på et gitt sted.

Men i dette tilfellet er i hvert fall alle Brann-tilhengere hjertens enige om hvor gullkrukken står. Hjemme på stadion!

PÅ VEI HJEM? Ida Louise Tangenes ser regnbuen over Brann stadion som tegn på at en gullfest er i vente.
IDA LOUISE TANGENES