Det var ikkje nok for å få endane til å møtast. Kommunepolitikarane har difor funne alternativet til eit langt liv med kassakreditt; nemleg oppretting av konsernkonto.

Pengane inn på denne kontoen må dei låne frå seg sjølve, frå kraftfondet sitt.