Det er ikke ofte offentlige bygg blir rimeligere enn planlagt. Slik er nybygget til Gulating i Bergen sentrum et unntak.

Men takket være gunstige tilbud på de største delene av prosjektet, kryper regningen nedover.

Krymper

Ifølge Statsbygg, som er byggherre, vil bygget stå ferdig neste sommer, til en pris på 375 millioner kroner. Ifølge budsjettet fra starten i fjor var prisen 433 millioner.

De innsparte millionene blir altså inndradd til statskassen, ifølge forslaget til revidert budsjett, som finansminister Sigbjørn Johnsen la frem i formiddag.

I samme budsjett får også Universitetet i Bergen dekket utgifter på 5 millioner til utbedring av vannlekkasjer på den nesten nye biologibygget

Ta og gi til jernbanen Som BT tidligere har skrevet er planene om et nytt dobbeltspor mellom Jernbanestasjonen og Fløen lagt på is, av kapasitetshensyn.

Prosjektet stanses på grunn av Jernbaneverkets svært anstrengte ressurssituasjon, som det heter.

Men de 50 millioner kroner som var bevilget på statsbudsjettet for 2010, trekkes ikke inn. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til BT at denne summen, og mer til, skal brukes til generelt vedlikehold langs Bergensbanen.

Det gjelder ballastrensing, sporfornying osv. En del midler skal også gå til videre planlegging av en ny togtunnel gjennom Ulriken.

Hva mener du om revidert statsbudsjett? Si din mening her.