Tomten står klar, tegningene er ferdige og flere titalls millioner kroner er brukt. Men heller ikke i dette statsbudsjettet er det ryddet plass til ny rettsbygning for Gulating lagmannsrett.

– Vi er forferdelig skuffet over regjeringens forslag. Vi hadde trodd at vi skulle lykkes denne gangen, sukker førstelagmann Rune Fjeld i Gulating, som forgjeves har forsøkt å overtale justisministeren om å prioritere nybygget.

– Elendig sikkerhet

Fremdeles må de 55 ansatte i Gulating lagmannsrett finne seg i å bli fordelt i to bygninger, og over fire etasjer i Bergen tinghus.

– Ikke bare sitter vi krøkkete til. Det finnes ingen sikkerhetstiltak, sier Rune Fjeld.

Han mener det er helt uholdbart at det ikke finnes noen ytre og indre sone på tinghuset, slik mange andre bedrifter og offentlige kontorer har. I dag kan publikum gå fritt rundt på tinghuset.

– Vi opplever ukentlig ubehagelige episoder knyttet til dette. Det er ikke uvanlig at de ansatte blir frastjålet vesker, klær og lommebøker, sier Rune Fjeld.

Tidligst i 2008

For å kunne flytte inn i nye lokaler mellom brannstasjonen og rådhuset i Bergen, er Gulating lagmannsrett avhengig av 18 millioner kroner til innkjøp av utstyr, og rundt 20 millioner kroner i årlige leieutgifter.

Med et klarsignal fra regjeringen i dag, kunne nybygget ha stått ferdig sommeren 2008 – ti år etter at justisdepartementet ba Gulating lagmannsrett forberede flyttingen.

I stedet var det Gjøvik tingrett og Haugaland tingrett som ble lovet penger til nye lokaler over statsbudsjettet. Dette har sammenheng med den vedtatte omorganiseringen av førsteinstansdomstolene.

PLANER: Slik skal nye Gulating lagmannsrett se ut når det en gang blir ferdig. Men nok en gang må byggestart utsettes, etter at prosjektet ikke fikk plass på statsbudsjettet.